Pont de la Rasa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vallmoll

Adreça: Camí de Vallmoll a Puigpelat

Descripció:
Pont del camí de Vallmoll a Puigpelat, a la sortida del nucli urbà de Vallmoll.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici civil. Pont

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: A 'extrem nord-est del nucli urbà de Vallmoll

Descripció:

El pont de la Rasa es troba situat a prop de l'ermita del Roser i cal travessar-lo per arribar-hi. És un pont construït en pedra, d'arc ogival. El pes es transmet obliquament per forces de compressió als dos estreps. Té baranes de pedra a la part superior, a ambdós costats del camí.

Notes històriques:

Pel pont de la Rasa passava l'antic camí de Tarragona a Valls i Lleida. Servia per travessar la rasa que se'n deia del Senyor, degut al fet que la propietat d'aquelles terres corresponia al Baró de Va l, qui hi tenia un feu. El pont és d'origen molt antic. Apareix esmentat als documents medievals, i l'autor R. Pinyes pensa que els estreps i els muntants són d'època romana.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 28/01/2004

Publicació: DOGC 27/04/2004

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Finestral. Informatiu de la Vila de Vallmoll. Vallmoll: 1979. Gener.

Els castells catalans. Barcelona: Dalmau, 1971.

Monografia de la Ermita de la Mare de Déu del Roser, de Vallmoll,. 1935.

Notes per a la Història de la Baronia de Castellvell de Rosanes,. Barcelona: Elzeviriana, 1929

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Pont

Adreça: Camí de Vallmoll a Puigpelat

Telèfon: 977 637 087 (ajuntament)

Fax: 977 637 243 (ajuntament)

Lloc web: http://www.vallmoll.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vallmoll@vallmoll.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.247549], [1.249440]