Villa Remedio

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vallmoll

Adreça: Camí de Vallmoll a Puigpelat

Descripció:
Edificació aïllada situada al darrera de l'ermita del Remei, d'estil vagament modernista.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Habitatge particular

Estil: Modernista

Datació: Segle XX

Localització: A l'extrem nord-est del nucli urbà de Vallmoll

Descripció:

L'edifici es troba situat en un jardí, al costat de l'ermita del Roser. És una casa aïllada, de planta rectangular, amb coberta de teula a dues vessants. Té planta baixa i un pis. A la planta baixa s'obre, centrada, la porta d'accés, i una finestra per cada banda. El primer pis l'ocupen tres finestres. Totes les obertures són rectangulars. A la part posterior de la casa hi ha una porta d'entrada a la planta baixa i una escala d'accés al primer pis. Tots els elements ornamentals de la construcció es basen en la utilització combinada de maó i de la ceràmica verda vidriada (resseguiment d'obertures, línia d'imposta, ràfec, etc...) .

Notes històriques:

Villa Remedio forma part d'un conjunt residencial d'edificacions d'estètica modernista que inclou també elements del mateix estil (pavellons, banc ...) tots ells integrats en un extens jardí. Actualment manté la seva funció original d'habitatge.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 28/01/2004

Publicació: DOGC 27/04/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura modernista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Cal demanar autorització als propietaris

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Camí de Vallmoll a Puigpelat

Telèfon: 977 637 087 (ajuntament)

Fax: 977 637 243 (ajuntament)

Lloc web: http://www.vallmoll.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vallmoll@vallmoll.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.248074], [1.249904]