Volta del Roser

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vallmoll

Adreça: C/ de l'Àngel / C/ del Roser

Descripció:
Volta formada per dos arcs rebaixats que sustenten part d'un edifici que creua el carrer .

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Serveis de comunicació.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Dins del nucli urbà de Vallmoll

Descripció:

Es tracta d'una edificació entre mitgeres que dóna als carrers de l'Àngel i del Roser. La volta presenta dos arcs rebaixats als extrems i un embigat interior. La part superior, molt modificada, és ocupada actualment per un habitatge. El material emprat en la construcció dels arcs és la pedra per a les dovelles, amagades sota un arrebossat, i la fusta per a l'embigat. El conjunt és format per dos trams diferenciats. El tram del carrer del Roser mostra dos arcs escarsers amb dovelles de pedra i volta de maó de pla. La part que dóna al carrer de l'Àngel, amb un arc molt rebaixat, té embigat de fusta i arcs rebaixats de reforçament.

Notes històriques:

Al casc antic de Vallmoll hi ha dues voltes, la del Roser i la de Sant Llorenç. La volta del Roser és la més antiga. Segons A. Gavaldà originalment presentava arcs de mig punt, l'estructura dels quals s'ha vist degradada per modificacions posteriors.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 28/01/2004

Publicació: DOGC 27/04/2004

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

GAVALDÀ, A. El Llibre de Vallmoll. Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 1983.

Recull monogràfic i històric de Vallmoll,. Barcelona: L'Ajuntament, 1984

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Pont

Adreça: C/ de l'Àngel / C/ del Roser

Telèfon: 977 637 087 (ajuntament)

Fax: 977 637 243 (ajuntament)

Lloc web: http://www.vallmoll.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vallmoll@vallmoll.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.242240], [1.248349]