Arcs del carrer del Call

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: C/ del Call

Descripció:
Conjunt de dos arcs ogivals situats al call jueu de Valls.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Espais de comunicació. Arcs.

Estil: Gòtic

Datació: Segles XIII - XIV

Localització: Dins del nucli antic de Valls

Descripció:

Conjunt de dos arcs ogivals. L'exterior, que dóna al carrer de l'Església, està format per tretze dovelles regulars i brancals de pedra. L'interior presenta una estructura similar, tot i que els brancals i part de l'arc han estat absorbits pels habitatges existents a banda i banda. La funció dels arcs és doble: la substentació d'una edificació, i l'obertura a un carrer. El call de la ciutat estava situat quasi tocant a l'església parroquial de Sant Joan, de nord a sud de la vila. Aquesta zona quedava dins del primer clos, molt prop del perímetre murari.

Notes històriques:

Aquests arcs pertanyien a l'antic call judaïc existent a la vila entre els segles XII i XV. Aquest barri estava format per dos carrers i, encara avui, es pot contemplar un dels arcs originaris de les portes que tancaven aquest lloc. Es creu que, a l'alçada de l'actual número 18 del carrer dels jueus, s'ubicava la sinagoga. Encara que molt remodelats, els carrers actuals dels Jueus i del Call conserven una estructura molt irregular, amb amplades que porten al visitant a un temps històric ben diferent.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

SECALL I GÜELL, G. Els antics carrers de Valls. Valls: Institut d'Estudis Vallencs, 1989.

PAPELL, J. El poblament medieval a l'Alt Camp. Cultura. Valls: Març 1990.

SECALL, G. Temps de Noces. Cultura. Valls: 1977. Juny.

TORRES I MARTÍ, J. Els carrers de Valls. Valls: E. Castells, 1974.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya,. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació

Adreça: C/ del Call

Telèfon: 977 636 003 (Ajuntament)

Fax: 977 612 872 (ajuntament)

Lloc web: http://www.valls.cat

Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.283565], [1.247617]