Bosc de Moragues

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: Camí dels Boscos

Descripció:
Edifici aïllat amb capella neoclàssic situat als Boscos de Valls.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Neoclàssic

Datació: Segle XVIII

Localització: A la zona dels Boscos de Valls, al nord de la ciutat

Descripció:

Edifici aïllat neoclàssic format per un habitatge de planta baixa i pis (esquerra) i capella integrada de la mateixa alçada (dreta). La casa de planta rectangular, presenta a la planta baixa, porta d'arc de mig punt centrada, emmarcada per dues pilastres amb capitell corinti que sostenen un fris amb decoració clàssica (acants i oves). La façana principal està orientada cap al sud. Damunt el fris hi ha un alt relleu amb un cap femení i decoració vegetal. A cada banda de la porta hi ha dues finestres rectangulars protegides per reixes i amb una petita motllura lineal a la part superior. Al primer pis hi ha quatre finestres rectangulars amb ampit sobresortint i amb dues petites cartel·les de fulles d'acant. El coronament de l'edifici el forma una cornisa de doble motllura. El cos de la capella té una porta central d'arc de mig punt emmarcada per un frontó trencat amb una obertura circular al mig. El conjunt té coberta plana i està arrebossat i pintat de blanc. A la façana de ponent i als baixos hi ha quatre finestres enreixades i de forma rectangular, i una més petita i quadrada; en canvi, a la segona planta tant sols hi ha tres finestres. A la part superior i a un lateral, el sudoest, hi ha un rellotge de sol. A la mateixa cantonada, al vèrtex, hi tenim un fanal que dóna un toc de certa distinció al conjunt arquitectònic. La coberta és a dues aigües. Al cim del carener s'hi troba un petit campanar amb fornícula, detall que tan sols es percep quan hom baixa precisament de la masia Can Peixets. Hi ha un pati interior, d'estil colonial.

Notes històriques:

El bosc d'en Moragas, juntament amb el d'Ortega, eren els únics masos existents en l'actual zona del Bosc de Valls abans del s. XIX, període en què es començaren a cosntruir la resta d'edificacions. Construïda a inicis del s. XVIII en estil neoclàssic, posteriorment se li va afegir la capella del mateix estil. En l'actualitat la seva funció és únicament la de residència d'estiu.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Camí dels Boscos

Telèfon: 977 636 003 (ajuntament)

Fax: 977 612 872 (ajuntament)

Lloc web: http://www.valls.cat

Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.317453], [1.226540]