Can Peixets

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: Camí dels Boscos

Descripció:
Conjunt aïllat d'edificis, el més gran de la zona dels Boscos de Valls.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Historicisme

Datació: 1860

Localització: A la zona dels Boscos de Valls, al nord de la ciutat

Descripció:

Conjunt aïllat d'edificis, el més gran de la zona dels Boscos. Presenta una estructura complexa, amb un bloc principal i altres dependències annexes. El primer està format per una porta d'accés coberta amb un porxo i sostingut per deu columnes, a la part superior del qual hi ha una terrassa amb balustrada i una tribuna amb voladís de fusta i acabament en terrat. Als costats de la porta hi ha quatre finestres a la dreta i tres a l'esquerra, obertures que es repeteixen al primer pis. Al centre del terrat hi ha un cos elevat acabat en timpà i coronat amb una palmeta. Tot l'edifici està decorat amb elements clàssics. Els edificis annexes mantenen les mateixes característiques tipològiques, però amb decoració més simplificada. L'obra és de pedra i maó arrebossat i pintat de color rosat.

Notes històriques:

La construcció és part del conjunt residencial del Bosc de Valls, format per extenses finques on es començà a edificar bàsicament a partir de 1840, un cop acabada la Primera Guerra Carlina. La propietat està documentada com a masia productora vinícola l'any 1863. En temps de la Primera República esdevingué centre de reunió informal de personalitats vinculades al govern central, causa probable de les modificacions i ampliacions realitzades (sala de jocs, piscina, teatre...). Actualment és propietat d'una entitat suïssa que vol fer-ne una urbanització. El pla ha estat aprovat per l'Ajuntament i impugnat pels veïns dels Boscos.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Camí dels Boscos

Telèfon: 977 636 003 (ajuntament)

Fax: 977 612 872 (ajuntament)

Lloc web: http://www.valls.cat

Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.318851], [1.225143]