Capella i edifici de Sant Roc

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: C/ Jaume Huguet, 3

Descripció:
Aquest edifici és l'Antic Hospital de Sant Roc. Actualment ha estat restaurat, i destaca pel claustre central i per la columnata de pilars de secció octogonal i arcs de mig punt que recorre perimetralment les façanes d'aquest pati interior.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Hospital i capella.

Estil: Neoclàssic

Datació: Segles XVI - XVII - XVIII

Localització: Dins del nucli antic de Valls

Descripció:

L'edifici de l'Antic Hospital de Sant Roc es remunta a l'any 1562, quan el Consell Especial de la vila acordà fer un hospital nou en uns terrenys propers a la muralla. Originalment va ser conegut com Hospital de Pobres de Jesucrist i es posà sota l'advocació de Sant Roc l'any 1582.

Edifici està integrat al carrer mitjançant la seva unió per la dreta amb una altra construcció. La façana presenta: planta baixa amb tres portalades de grans dimensions, de les quals, l'esquerra correspon a la capella i la de la dreta dóna accés al claustre i a les plantes superior de l'edifici. Damunt la porta de la capella hi ha ferro colat. Finalment, en la teulada de la part de la capella s'aixeca una espadanya coronada amb un timpà. Damunt la porta contigua a la capella hi ha tres obertures d'arc escarser i un balcó damunt de la porta central amb barana de ferro colat, de la mateixca manera que els dos que es troben dalt de la tercera porta. L'edifici és de pedra, arrebossat i pintat de color siena.

L'edificació, restaurada en l'actualitat, destaca pel claustre central i per la columnata de pilars de secció octogonal i arcs de mig punt que recorre perimetralment les façanes d'aquest pati interior. La façana exterior ofereix un caràcter sobri i equilibrat.

Existeix un relleu adosat a la façana dedicat a Jaume Huguet datat el 2 del 2 de 1971. Sota el nínxol hi ha una placa: "Aquesta figura ha feta per Pere Joan Puig par 1600". Capella habilitada per a Sala d'Exposicions.

Notes històriques:

En aquest edifici va estar instal·lat antigament l'hospital de la Vila. Hi ha notícia que el 1563 ja estava en construcció.

Encara es conserva una làpida a la façana que parla de l'any 1566 com a data de la col·locació de la primera pedra (possiblement es refereixi a una ampliació).

El 1568 es va obrir el nou hospital sota l'advocació de Sant Roc. El 1600 es van fer obres de millora. El 1786 es va concedir permís per a beneir el nou altar de la capella de Sant Roc, que es va ampliar el 1798 i el 1800 es van tornar a fer obres i es va beneir l'hospital restaurat.

En els darrers temps l'edifici ha estat ocupat per diverses institucions i actualment és seu de l'Institut d'Estudis Vallencs i de l'Escola Taller d'Art. La capella ha hostatjat també algunes activitats culturals. Als anys noranta del s. XX es van fer algunes restauracions al conjunt: es canvià la teulada, s'acondicionaren els interiors i es remodelà la façana.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

La Capella i l'edifici de Sant Roc. Cultura. Valls: 1980. Juliol-Agost. Geografia General de Catalunya. Barcelona: Catalanes, 1980.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Inventari d'esglésies de Catalunya. Barcelona: Arxiu Gavin, 1978.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Seu de l'Institut d'Estudis Vallencs

Observacions:

Disposa dels següents espais:

SALA D'ACTES

Capacitat: 60 persones

Dimensions: 75 m2

Equipament tècnic: Megafonia, ordinador, canó de projecció, retroprojector, reproductor de DVD i pissarra.

SALA DE COMISSIONS

Capacitat: 15 persones

Dimensions: 36 m2

Equipament tècnic: Canó de projecció, pantalla, retroprojector i pissarra.

PATI DE SANT ROC

Dimensions: 92 m2

Aquest espai es dedica a realitzar activitats de petit format durant els mesos d'estiu i a exposicions la resta de l'any.

SALA SANT ROC

Dimensions: 85 m2

Espai destinat a exposicions temporals amb una durada màxima de 15 dies. La sala acull tant manifestacions artístiques com d'entitats i institucions.

CAPELLA DE SANT ROC

Dimensions: 75,5 m2

Espai destinat principalment a exposicions d'art contemporani i avantguarda, promogudes des del Museu de Valls.

BIBLIOTECA

Capacitat: 12 persones

Dimensions: 95 m2

Equipament tècnic: lector de microfilms, ordinador i servei de fotocòpies.

Consulta en sala: accés lliure.

Préstec de material bibliogràfic i videogràfic: restringit a socis i subscriptors

SALA DE JUNTES

Capacitat: 10 persones

Dimensions: 25 m2

Ús intern

SALA DE NATURA

Dimensions: 40m2

Ús intern.

Actualment és una sala polivalent que acull l'Associació de Criadors d'Aus "El Francolí", un espai apte com a laboratori de fotografia i diverses vitrines amb les peces restaurades de la Comissió d'Arqueologia.

SALA D'ARQUEOLOGIA

Dimensions: 62 m2

Ús intern.

Sala d'estudi i taller de restauració de peces arqueològiques.

Adreça: C/ Jaume Huguet, 3

Telèfon: 977 600 660

Fax: 977 600 660

Lloc web: http://www.iev.cat

Adreça electrònica: iev@iev.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.286289], [1.250427]