Casa dels Frares de Santes Creus

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: C/ de La Cort, 3

Descripció:
Edifici entre mitgeres, de planta baixa i tres pisos, on destaca un escut a la dovella central de la porta d'entrada, amb l'any 1611 i la creu del monestir gravades.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Neoclàssic

Datació: Segle XVIII

Localització: Dins del nucli antic de Valls

Descripció:

Edifici entre mitgeres, de planta baixa i tres pisos, amb cambra d'aire i coronat amb cornisa o obrat amb carreus. A la planta baixa, aquests carreus apareixen encoixinats. Entre les plantes segona i tercera, per damunt de les finestres, sobresurten de la façana tres grans gàrgoles, que representen animals fantàstics.

Façana de línia molt simple amb tres obertures per planta: les de les dues plantes superiors són finestres, mentre que a la primera planta dues són portes que s'obren a un balcó de barana de ferro colat. L'interior ha estat totalment modificat.

Durant unes obres de restauració va aparéixer un escut a la dovella central de la porta d'accés, amb la data del 1611 i la creu del monestir.

Notes històriques:

Fou construït durant el s. XVIII. Els frares de Santes Creus n'eren els propietaris, fins que la llei de Mendizàbal va forçar la desamortització.

L'any 1922 fou adquirida per la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. Es portà a terme una restauració seguint el criteri de conservar intactes les línies exteriors de la façana i d'adaptar l'interior en dos sentits: la planta baixa s'habilità per a dependències de la Caixa, i els pisos superiors es destinaren a habitages. La sucursal canvià d'emplaçament l'any 1971.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Cultura. Valls: 1979. oct-des. Estampes retrospectives.

Cultura. Valls: 1972. Gener.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ de La Cort, 3

Telèfon: 977 636 003 (Ajuntament)

Fax: 977 612 872 (ajuntament)

Lloc web: http://www.valls.cat

Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.284362], [1.247171]