Casa Mercadé

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: Carrer Major, 12 / Carrer d'en Simó.

Descripció:
Edifici que delimita el final dels carrers Major i d'en Simó, reformat sota l'estètica del Noucentisme, per l'arquitecte Josep M. Vives Castellet el 1921.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Noucentista

Datació: Inicis del segle XX

Localització: Dins del nucli antic de Valls

Descripció:

Edifici entre mitgeres, que delimita el final dels carrers Major i d'en Simó, en trobar el carrer de Sant Antoni. El cos principal dóna al carrer de Sant Antoni, i és de planta baixa i tres pisos.

A la planta baixa hi ha un local amb decoració de rajoles de figuració Noucentista, decoració que recorre tota la planta baixa en els carrers Major i Sant Antoni. La façana està distribuïda simètricament seguint un eix vertical. Al 1er pis hi ha un balcó corregut, amb dues portes de llinda. El segon pis té dues parelles de finestres amb arc de mig punt. El tercer pis presenta dues finestres reactangulars, amb barana. L'acabament és en terrat pla amb barana, damunt d'una cornisa decorativa que simula la forma d'un frontó. La decoració es limita a un resseguiment de les llindes, i uns esgrafiats senzills a la banda del c. Major.

Als plafons de rajoles figuren les signatures de "Castells" i de "Pellicer". A la façana, damunt d'un aparador hi ha unes rajoles amb el nom de P. Mercadé. En aquesta casa van néixer Jaume Mercadé, orfebre i pintor, i Pau Mercadé, joier, dibuixant i pintor.

Notes històriques:

Inicialment, l'edifici fou residència de la família Mercadé que, a més, tenien a la planta baixa una botiga de ceràmiques i articles de regal.

Posteriorment, els fills de Pau Mercadé seguient residint-hi, mentre que la botiga va esdevenir un comerç dedicat a la venda de productes químics.

A l'actualitat, la planta baixa acull dependències municipals.

Així i tot, s'ha continuat conservant la decoració de l'establiment original. La primera botiga, d'estil modernista, va ser inaugurada el 1912. Posteriorment va ser bastida la botiga actual, d'estil noucentista, segons projecte d'Eduard Casvells i de Pellicer.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Cultura. Valls: 1980. Juny.

Cultura. Valls: 1974. Gener.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Carrer Major, 12 / Carrer d'en Simó.

Telèfon: 977 636 003 (Ajuntament)

Fax: 977 612 872 (ajuntament)

Lloc web: http://www.valls.cat

Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.283589], [1.247900]