Convent de les monges Carmelites Terciàries Descalces

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Convents

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: C/ Germans Sant Gabriel, 2

Descripció:
Edifici entre mitgeres que fa cantonada amb la Muralla del Castell.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Convent.

Estil: Eclecticisme

Datació: 1890

Localització: Dins del nucli antic de Valls

Descripció:

Edifici entre mitgeres que fa cantonada amb la Muralla del Castell. Consta de planta baixa i tres pisos. La planta baixa presenta porta d'entrada amb llinda ornamentada amb volutes, que sostenen el balcó del primer pis, cosa que es repeteix en les finestres (dues de simples i una de tres obertures). Al primer pis hi ha cinc balcons que acaben en llinda decorada i cornisa, composició que es repeteix en el segon pis. El tercer pis presenta obertures quadrades, així com esgrafiats. L'edifici es corona amb cornisa i terrat amb barana. Quatre bandes verticals separen compositivament els cossos de la façana. La mateixa tipologia, menys treballada, es repeteix al carrer de la Muralla del Castell.

Notes històriques:

L'edifici data de 1890. El 4 d'octubre de 1904 la propietària, Maria Carnicer Olivà, atorgà els beneficis del lloguer als sacerdots. El 4 d'agost de 1906 nomenà hereus a Joan i Josep Morià Calvet que, en 1910 en feren donació a la congregació de les Carmelites, amb la missió d'alfabetitzar les noies obreres de la Vila, hostatjar sacerdots i oferir serveis gratuïts de vetlla als malalts. El 10 d'octubre de 1923 els propietaris van vendre l'edifici, a perpeuïtat, a la congregació.

La congregació va vendre l'edifici on es va construir un edifici d'habitatges plurifamiliar. A canvi la conregació va rebre una nova construcció a la zona del jardí del convent que en l'actualitat s'utilitza com a asil d'avis.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Germans Sant Gabriel, 2

Telèfon: 977 636 003 (ajuntament)

Fax: 977 612 872 (ajuntament)

Lloc web: http://www.valls.cat

Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.285825], [1.251574]