Edifici "Ca Bota"

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: C/ dels Metges, 5

Descripció:
Edifici de planta baixa, entresòl i tres pisos situat entre mitgeres, que ocupa el xamfrà entre els carrers dels Metges i Carme.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Eclecticisme

Datació: Segles XIX-XX

Localització: Dins del nucli antic de Valls

Descripció:

Edifici entre mitgeres, que fa cantonada entre els carrers dels metges i Carme. Les dues façanes són idèntiques quant a les obertures i la seva distribució. Té planta baixa, entresòl i tres pisos, tractats de diferent manera segons l'alçada. La planta baixa i l'entresòl formen un conjunt compositiu inscrit en quatre arcades per banda, el ritme de les quals està trencat per la divisió horitzontal de les baranes de ferro que marquen l'entresòl. El 1er pis té una balconada que abasta les dues façanes, amb quatre portes a cada costat. El 2on pis té quatre balcons per banda i el 3er quatre finestres. El conjunt presenta un ritme de creixement en volums i grau d'ornamentació. Les llindes del 1er pis estan motllurades amb fulles d'acant, al 2on hi ha un petit esgrafiat, i el 3er està delimitat per una imposta que recorre tot la façana. L'edifici és de pedra i maó, arrebossat, i rematat per una cornisa.

 

Notes històriques:

La casa, tot i mantenir la seva funció original de bloc de habitatges plurifamiliar, només en té una d'ocupada.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

Segons testimonis d'uns familiars, l'edifici seria obra dels dos germans Forés (arquitecte i mestre d'obres).

Adreça: C/ dels Metges, 5

Telèfon: 977 636 003 (Ajuntament)

Fax: 977 612 872 (ajuntament)

Lloc web: http://www.valls.cat

Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.282852], [1.248988]