Església de Sant Francesc

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: Plaça de Sant Francesc

Descripció:
Església de l'antic convent de Sant Francesc. Durant la Guerra Civil, el temple va ser buidat i els altars cremats. A finals de la dècada dels 60 va ser tancat al culte, fins que el 1978 l'Arquebisbat de Tarragona el va cedir gratuïtament, a condició que es rehabilités i passés a ús públic.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Barroc

Datació: 1581-1595

Localització: A l'est del nucli urbà de Valls

Descripció:

Edifici de pedra i maçoneria, envoltat lateralment per l'Hospital de la Vila (antic convent). És d'una nau amb cinc trams i capelles laterals. Els suports són pilars amb arcs de mig punt. La nau el creuer amb cúpula sobre petxines i la capella major amb volta de forn. La torre és als peus, a la dreta. És octogonal sobre planta quadrada, amb cúpula recoberta de mosaic verd i blanc (estil neoclàssic s. XVIII). La façana té tres cossos amb acabament en cornisa i timpà en arc al cos central. En aquest, més ample, s'obre la porta d'entrada rectangular, arquitravada. Més amunt hi ha una petita fornícula buida i, a continuació, una finestra d'arc rebaixat amb voluta a la clau. En cada lateral hi ha una finestra d'estructura similar a la del cos central. Al timpà s'obre una petita finestra d'arc de mig punt. La façana està arrebossada i pintada de color siena torrat.

El campanar va ser construït en el s. XVIII, i restaurat en el segon decenni del s. XX per l'arquitecte Barba i Miracle. Les antigues dependències del convent, després de la desmortització del 1835 van se utilitzades com a escola, i posteriorment com a Hospital.

Notes històriques:

L'edifici del Monestir de Sant Francesc de Pual (església i convent contigu) fou construït l'any 1581 amb les almoines dels frares mendicants. La Vila ajudà amb materials de construcció i cessió dels terrenys.

L'església va ser acabada el 1595. Comptava amb 13 altars i era considerada la tercera de Valls en capacitat. Posteriorment, les dependències del convent passaren a allotjar l'Hospital de la Vila.

L'església es mantingué adscrita a la parròquia de Sant Antoni, com a propietat de la Cúria Diocesana.

Durant la Guerra Civil, el temple fou buidat i els altars cremats. A finals de la dècada dels 60 va ser tancat al culte a causa d'un despreniment de sostre. A partir d'aquest moment patí un procés de degradació fins que, el 1978, l'Arquebisbat de Tarragona cedí gratuïtament l'església a favor del patrimoni municipal, a condició que es restaurés i se li donés ús públic.

El 1981 es restaurà la façana. En l'actualitat s'utilitza com a magatzem i com a lloc d'assaig dels castellers, sense restaurar l'interior.

El seu campanar és el tercer amb què compta el perfil de la ciutat.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Cultura. Valls: 1978. Desembre.

Cultura. Valls: 1982. Febrer.

Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1974.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya,. Barcelona: 1982.

L'antiga Universitat de Valls. Valls: E. Castells, 1914.

Història de la Villa de Valls,. Valls: Imp. F. Pellisser, 1881.

Inventari d'esglésies de Catalunya,. Barcelona: Arxiu Gavin, 1978.

Inventari d'esglésies de Catalunya,. Barcelona: Arxiu Gavin, 1977.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Magatzem de l'ajuntament

Adreça: Plaça de Sant Francesc

Telèfon: 977 636 003 (Ajuntament)

Fax: 977 612 872 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.valls.cat

Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.283626], [1.251302]