Església de Sant Roc

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: Plaça de l'Església

Descripció:
L'església de Sant Roc és un senzill edifici amb coberta a dues vessants i campanar als peus, a la dreta.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Barroc

Datació: Segles XVI - XVII

Localització: Dins del nucli urbà de Masmolets

Descripció:

Edifici aïllat situat damunt d'un tossal. És de línia molt simple, amb coberta a dues vessants i campanar als peus, a la dreta. A la façana s'obre una porta d'arc de mig punt, sobre impostes sobresortints, a la qual s'accedeix per quatre graons. Centrada, a la part superior, hi ha una petita obertura circular. El campanar és de base quadrada, amb dos cossos vuitavats superposats i acabament en terradet i barana amb balustres. Annex a l'edifici de l'església hi ha una petit cementiri envoltat per la muralla de l'antic castell. En l'actualitat l'obra és de pedra, maó i maçoneria i està arrebossada.

Notes històriques:

L'església es va construir al costat del castell, la propietat del qual i de les terres que l'envoltaven havia passat a mans dels Jurats de Valls, aproximadament l'any 1450.

Cap a finals del s. XVI, el Consell Vallenc va decidir la construcció de l'església de Sant Roc. Hi ha un document de 1613 que parla del "Lloc de Mas de Molets...á obs de prosseguir la construcció de l'església del dit lloc.". A la façana es troba una inscripció amb la data de 1808, en la dovella central de l'arc de la porta.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Catàleg de l'Arxiu parroquial de l'església de Sant Joan Baptista de la vila de Valls. Estudis Universitaris Catalans. Barcelona: 1926. 11 

Primer de la segona època. 1926. 172-181.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya,. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Adreça: Plaça de l'Església

Telèfon: 977 636 003 (ajuntament)

Fax: 977 612 872 (ajuntament)

Lloc web: http://www.valls.cat

Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.316105], [1.237364]