Església i convent del Carme

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: Plaça del Carme

Descripció:
L'església i el convent del Carme estan situats a l'extrem sud-est del nucli urbà. La imatge de la Mare de Deú del Carme és de l'escultor Josep Busquets.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església i convent.

Estil: Barroc. Historicisme.

Datació: Segles XVIII - XIX

Localització: A l'extrem sud-est del nucli urbà de Valls

Descripció:

Edifici de planta basilical d'una nau amb sis trams i capelles laterals. Els suports són pilars. La nau central i els braços del creuer es cobreixen amb volta de canó amb llunetes. El creuer amb cúpula sobre petxines, la capella major amb volta i la sagristia amb aresta. La façana, barroca, és simètrica, amb portada que conté un nínxol amb la imatge de la Verge del Carme damunt la porta principal. Als costats dues finestres i en la part superior un rosetó.  La imatge de la Mare de Deú del Carme és de l'escultor Josep Busquets.

El campanar, de base quadrada, s'eleva als peus, en el costat de l'Espítola, i és de quatre pisos, progressivament més petits. L'edifici és de pedra i maçoneria amb arrebossat.

L'antic edifici del convent està format per tres ales en angle recte. El quart extrem l'ocupa l'església del Carme. La façana és de composició simètrica, amb planta baixa, un pis, cambra d'aire i terrat amb balustres. A la planta baixa, emmarcades per pilastres, hi ha dues portes d'accés, una de les quals està modificada. Cal destacar que les portes tenen dos arcs, un exterior gairebé de mig punt, i un altre d'interior, rebaixat. La resta d'obertures, rectangulars, es distribueixen simètricament per la façana. Les de la planta baixa tenen reixat, i les del primer pis, motllures ritmades.

Són interessants els balcons del primer pis, amb balustres de ceràmica. Algunes obertures estan tapiades i presenten vestigis de pintura. La separació entre les plantes està marcada per impostes. L'obra és de pedra, maó i maçoneria arrebossada.

Notes històriques:

L'any 1320 els Jurats de la Vila van fer donació de la terra necessària per a fundar el monestir i el convent dedicats a Santa Maria del Came. Van col·laborar vallencs filàntrops i la Universitat de Valls.

El 1512 el prior de Santa Maria del Carme va contractar el mestre de cases Peris de Tost per acabar l'església. La Universitat va recolzar també l'inici de les edificacions del monestir l'any 1678.

La façana és del s. XVIII. El campanar es va bastir en dues èpoques. La darrera, probablement, pel mestre d'obres de Valls Joan Pallà (actiu a inicis del s. XIX).

El Temple i el Monestir van ser habitats fins la primera meitat del s. XIX per Carmelites. Després de l'exclaustració dels frares el 1835, el convent fou adaptat com a hospital i pel que fa a l'església, fou convertida en parròquia el 1878.

El convent no va ser objecte de venda pública (passa a ser propietat municipal) doncs es va dedicar a funcions d'interès públic, primer com a hospital militar, i després com a hospital civil.

Més tard la companyia de Jesús, interessada en instal·lar-se a Valls, ocupa el convent destinant-lo a escola d'ensenyament. D'aquestes èpoques sembla que procedeix la reforma important que genera la gran sala d'actes i l'escala que li dona l'accés.

Els jesuïtes es veuen forçats abandonar el centre degut a la situació política generada per la sublevació progressista. Els escolapis hi instal·len les escoles Pies fins l'any 1905. També s'hi instal·la a partir del 1904 la "Escuela Elemental de Indústria" que hi estarà fins l'any 1915. Després hi son instal·lades las "Escuelas Nacionales" i al 1924 l'Escola Professional que donà lloc a l'Escola del treball, fins l'any 1937.

Durant la Guerra Civil s'hi va instal·lar el comandament de la Legión Cóndor i va ser magatzem. Acabada la guerra acull diversos serveis fins que al 1945 fou cedit al claretians que el van ocupar com a escola de primària i secundaria fins el 1960. L'any 1972 s'hi instal·la l'escola Enxaneta compartint l'edifici amb d'altres entitats cíviques.

A hores d'ara, està en procés de rehabilitació.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Cultura. 1981. Juny - Juliol.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Inventari d'esglésies de Catalunya. Barcelona: Arxiu Gavin, 1978.

Història de la Villa de Valls,.Valls: Imp. F. Pellisser, 1881.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Església i escola

Adreça: Plaça del Carme

Telèfon: 977 636 003 (Ajuntament)

Fax: 977 612 872 (ajuntament)

Lloc web: http://www.valls.cat

Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.281862], [1.249229]