Finca Barrau

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Valls

Adreça: Passeig de l'Estació, s/n

Descripció:
Edifici aïllat envoltat d'un gran jardí. Actualment el jardí que envota la construcció és públic, i el xalet s'ha habilitat com a Escola de Música.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Eclecticisme

Datació: Finals del segle XIX

Localització: Al nord-est del centre urbà de Valls

Descripció:

Edifici aïllat envoltat d'un gran jardí (superfície finca: 3298 m2). Té estructura irregular, amb planta baixa i un pis. Està dividit en tres grans cossos. En el centre s'obre l'entrada, porxada, amb dues columnes amb capitells jònics, que sostenen un balcó amb barana de ferro. La part corresponent a la façana posterior presenta una àmplia terrassa semicircular amb balustrada. Totes les finestres, de llinda, són nobles i d'inspiració classicista. Les del pis es limiten a timpans d'arc rebaixat o triangular. Damunt del cos de la dreta hi ha una torreta de planta quadrada amb balcó volat al voltant. L'obra és de pedra.

El jardí de la finca compta amb un quiosc i un bon nombre de bancs revestits amb ceràmica blava. Damunt una finestra hi ha la inscripció (mig esborrada): "Villa Tecla Roig, vda. Massó". En l'actualitat la finca és de propietat municipal. El jardí que envota l'edifici és públic, i el xalet s'ha habilitat com a Escola de Música.

Notes històriques:

En el seu origen, la funció de l'edifici era residencial. Va ser construït a principis de segle per a Antoni Massó. Posteriorment, la finca passà a la família Barrau.

En l'època de la Guerra Civil la finca fou incautada i es va convertir en parc municipal.

En acabar el conflicte bèl·lic, tornà a ser propietat privada. A partir de la dècada del 70 del segle XX s'iniciaren converses entre l'Ajuntament i els propietaris de la finca, que ja no hi residien, per tal d'intentar arribar a un acord de municipalització de la finca per a ús públic.

Actualment és un parc municipal. 

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Cultura. Valls: 1972. Maig.

Valls pleno extraordinario. Diario español de Tarragona. Tarragona: 1978. 28 novembre.

Valls recupera una zona verde. Diario Español de Tarragona. Tarragona: 1978. 28 novembre.

El Correo Catalán. 1981. 11 març. Carmel Biarnès.

El Correo Catalán. Móra d'Ebre, tres entradas y "quatre cantons".. 1968.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Escola Municipal de Música

Adreça: Passeig de l'Estació, s/n

Telèfon: 977 636 003 (ajuntament)

Fax: 977 612 872 (ajuntament)

Lloc web: http://www.valls.cat

Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.289018], [1.257038]