Cova de l'Escoda

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Baix Camp

Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Adreça: Partida de la Cova de l'Escoda

Descripció:
Cova localitzada en una petita cinglera on es conserven representacions de pintures rupestres.

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Cova prehistòrica

Estil: Esquemàtic i naturalista

Datació: Edat del bronze

Localització: Al costat del barranc de Vilaplana i el camí dels Taixos.

Descripció:

La cova es localitza en una petita cinglera encarada S-SE del marge dret del barranc de Vilaplana, uns 250 metres aigües amunt de l'encreuament d'aquest barranc amb el Barranc del Tais. Aquestes pintures varen ser descobertes per Lluís Brull, que va col·laborar com a ajudant en la campanya de prospeccions realitzada el novembre de 1921 pel Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta expedició fou dirigida per P. Bosch Gimpera i J. Colomines i hi va col·laborar el dibuixant J. Malberti. La balma de l'Escoda té una llargada d'uns 12 metres per uns 3 metres de fons en algun punt, i una altura que oscil·la entre els 4 i 5 metres aproximadament. Està orientada al sud-sud/est. Les figures pintades es localitzen en una petita cavitat situada a l'extrem dret de la balma, l'únic lloc on es conserven plaques calcàries de l'antic suport i a una alçada considerable. La figura més representativa del conjunt, la cérvola que està situada en el nivell més inferior, dista de terra uns 2,12 metres. En total es coneixen quatre representacions diferents. La ja comentada de la cérvola, una figura d'un quadrúpede, una possible representació humana amb braços fent nansa, i una representació que P. Bosch Gimpera va identificar com a figura humana portant un arc, tot i que actualment resulta difícil confirmar la presència de l'arc, del qual quedaria un petit fragment en l'extrem superior. La cérvola té el coll força estilitzat i el cos es conserva incomplet en la part posterior. Totes les figures estan pintades amb pigment vermell. L'estil és esquemàtic i naturalista-estilitzat. La balma de l'Escoda ha estat inclosa tradicionalment en el grup de jaciments d'art rupestre naturalista "llevantí". A. Alonso es mostra d'acord amb aquesta afirmació, encara que observa que la possibilitat que la figura 2 (representació humana amb braços fent nansa) pugui representar una figura humana esquemàtica faria que en el mateix conjunt es donessin dues formes artístiques diferents. Aquest fet, de tota manera, no seria innovador, perquè ja es dóna en altres jaciments com ara a Cogul, a La Pedra de les Orenetes i a Vilasos. Actualment no queda gens de sediment a la cova, per la qual cosa una excavació arqueològica resultaria una tasca impossible.

Notes històriques:

Pintures descobertes per Ll. Brull i J.Colomines als voltants de l'any 1921, durant la campanya de prospeccions realitzada per l'Instittut d'Estudis Catalans.

Tipus: BCIN

Disposició: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 13/11/1997

Publicació: BOE 29/06/1985

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

ALMAGRO, M. Las pinturas rupestres levantinas. Madrid: La Académica, 1954. p.38.

ALONSO, A.; GRIMAL, A. Els pintors prehistòrics de Vandellòs. Vandellòs-L'Hospitalet de l'Infant: Ajuntament de Vandellòs-L'Hospitalet de l'Infant, 1989. p.20.

BELTRÁN, A. "Avance al estudio de las pinturas rupestres levantinas de la provincia de Tarragona: estado de la cuestión". Boletín Arqueológico. 2, 67-68, p.173-183. Fasc. 97-104..

BOSCH GIMPERA, P.; COLOMINAS, J. "Pintures i gravats rupestres". Annuari de l'Institut d'Estudis Catalans. VII (1921-, p.3-27.

SERVEI D'ARQUEOLOGIA. "Cova de l'Escoda". A: Corpus de pintures rupestres. Àrea central i meridional. Barcelona: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, 1994. 2. En fascicles.

VIÑAS, R.; SARRIA, E.; ALONSO, A. La pintura rupestre en Catalunya. Barcelona, 1983. p.71.

 

Accés: Difícil

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic

Adreça: Partida de la Cova de l'Escoda

Telèfon: 977 824 037 Ajuntament

Fax: 977 824 359 Ajuntament

Lloc web: http://www.vandellos-hospitalet.org

Adreça electrònica: info@vandellos-hospitalet.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.990718], [0.805684]