Cova del Racó d'en Perdigó

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Baix Camp

Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Adreça: Racó d'en Perdigó

Descripció:
Conjunt de pintures rupestres en una cova al costat del barranc de Vilaplana.

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Cova prehistòrica.

Estil: Esquemàtic i naturalista

Datació: Neolític-edat del bronze

Localització: Cova al costat del barranc de Vilaplana, en la partida del racó d'en Perdigó

Descripció:

Aquest conjunt rupestre es localitza en el marge dret del barranc de Vilaplana, immediatament passada la Cova de l'Escoda, en una raconada anomenada Racó d'en Perdigó, molt proper a la Balma d'en Roc. La balma on es troben les pintures forma una doble concavitat. Les seves dimensions són de 9 metres de llargada, 3 metres d'alçada i uns 2 metres de fondària. Les pintures es troben a la part mitjanera que separa les dues concavitats i a la part dreta. Estan orientades a l'est. En total s'han comptabilitzat set pictogrames de color vermell d'estil naturalista-estilitzat. Cinc dels pictogrames representen figures humanes - 4 d'ells arquers-. La resta dels pictogrames estan formats per restes de pigment i algunes taques de color que no presenten formes reconeixedores. L'estat de conservació de les figures humanes és força regular, tirant a dolenta. Cal destacar que un parell d'arquers que miren cap a l'esquerra, presenten el cap lleugerament ovalat o el·líptic. El cos està format per un traç molt perdut a la zona de la cintura i els braços (separats del cos), que mantenen un arc del qual només es conserven algunes línies. Les cames han estat executades de forma realista. Tota la paret on es troben les pintures presenta fortes concrecions de carbonat càlcic i descrostaments de la roca que, en alguns casos, afecten les pintures. Comparant els calcs realitzats per P. Bosch Gimpera i J. Colomines amb els realitzats per A. Alonso l'any 1988, s'observa una degradació notòria en les figures 1 i 2. Cal assenyalar que ambdues figures se situen en una zona desprotegida per la qual llisca l'aigua de la pluja. Aquest conjunt és significatiu d'entre els jaciments de pintura rupestre d'estil naturalista, també anomenada "llevantina". Per l'estil de les figures representades aquest conjunt hauria de posar-se en relació amb els conjunts del sud de Tarragona i, fins i tot, amb les pintures de la Valltorta de Castelló.

Notes històriques:

Pintures descobertes per Colomines durant la prospecció realitzada per l'I.E.C. El jaciment es donava per destruït fins l'any 1988, però arran dels treballs de documentació de les pintures rupestres d'aquesta zona es localitzà de nou. Documentat exhaustivament l'any 1988 pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya dins del projecte "Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya".

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 29/06/1985

Publicació: 13/11/1997

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

ALMAGRO, M. Las pinturas rupestres levantinas. Madrid: La Académica, 1954. p.38.

ALONSO, A.; GRIMAL, A. Els pintors prehistòrics de Vandellòs. Vandellòs-L'Hospitalet de l'Infant: Ajuntament de Vandellòs-L'Hospitalet de l'Infant, 1989. p.20. BELTRÁN, A. "Avance al estudio de las pinturas rupestres levantinas de la provincia de Tarragona: estado de la cuestión". Boletín Arqueológico. 2, 67-68, p.173-183. Fasc. 97-104..

BOSCH GIMPERA, P.; COLOMINAS, J. "Pintures i gravats rupestres". Annuari de l'Institut d'Estudis Catalans. VII (1921-, p.3-27.

SERVEI D'ARQUEOLOGIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. "Cova del Racó d'en Perdigó". A: Corpus de pintures rupestres. Àrea central i meridional. Barcelona: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, 1994. 2. En fascicles.

VIÑAS, R.; SARRIA, E.; ALONSO, A. La pintura rupestre en Catalunya. Barcelona, 1983. p.71.

Accés: Difícil

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic

Adreça: Racó d'en Perdigó

Telèfon: 977 824 037 Ajuntament

Fax: 977 824 359 Ajuntament

Lloc web: http://www.vandellos-hospitalet.org

Adreça electrònica: info@vandellos-hospitalet.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.0993869], [0.804649]