Mas de Genessies

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Camp

Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Adreça: Partida del Mas de Genessies

Descripció:
Masia aïllada a l'oest del terme de Vandellós datada durant el segle XVI.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia.

Estil: Obra popular

Datació: S. XVI

Localització: A la partida de Genessies, al peu de la mola de Genessies

Descripció:

Gran masia amb un conjunt d'edificis resultants de successives reformes i ampliacions. Obra antiga de paredat amb afegitons moderns en maó. En destaca una torre bastida de paredat amb la base atalusada i el material, pedres i argamassa, distribuït en filades. Les cobertes del mas, amb teules, són a dues vessants. L'entorn va ser afectat per un gran incendi que va destruir un gran radi de la superfície boscosa de la contrada.

Notes històriques:

El propietari del Mas de Genexies, Joan Jardí contractà l'any 1584 la construcció d'una torre amb el mestre d'obres Joan Bosch i el seu gendre, de Tivissa, pel preu de 90 lliures i dues fanegues de faves. Segons el contracte escrit, l'obra a bastir "ha de ser de quatre cantons de vint-i-quatre pams de cantó a cantó, i dita torre ha de tenir les parets de cinc pams de gros fins a la primera volta... i de la tercera volta en amunt fins al principi dels pilans han de ser parets de dos pams i mig... i han de fer un pont de la casa a la torre cobert de volta d'alçada d'un home amb sos dos portals i més s'han les fer les garites i espitlleres". Es va acabar de construir l'any 1588. Actualment es conserva molt defigurada i adossada al mas.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

O'CALLAGHAN, R., Anales de Tortosa, Impremta Catòlica de Gabriel Llasat, 1895.

MARIUS BRU, F., Full d'Història de la Vila de Tivissa i del seu territori antic, 1955.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Partida del Mas de Genessies

Telèfon: 977 824 037 Ajuntament

Fax: 977 824 359 Ajuntament

Lloc web: http://www.vandellos-hospitalet.org

Adreça electrònica: info@vandellos-hospitalet.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.014901], [0.796305]