Caseta de Ca la Miquela

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Vendrell, El

Adreça: Camí de Tomoví, 4

Descripció:
Casa noucentista situada en el Camí de Tomoví, caracteritzada per les portes i finestres rematades amb arcs de ferradura, i la torre mirador que sobresurt de l'edifici de planta baixa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Noucentista

Datació: Cap al 1920.

Localització: Al nucli urbà del Vendrell

Descripció:

Aquesta casa presenta una planta quadrada i un pis d'alçada, amb una terrat superior delimitat per una balustrada d'obra. Al centre s'aixeca una torre mirador coberta per una vistosa teulada amb ceràmica vidriada de colors. L'element més característic de la façana són les obertures, tan portes com finestres, emmarcades per arcs de ferradura que, a l'alçada de la imposta, donen inici a una motllura correguda que recorre tota la façana.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 08/11/2000

Publicació: DOGC

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Exterior.

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Camí de Tomoví, 4

Telèfon: 977 166 400 Ajuntament

Fax: 977 661 179 Ajuntament

Lloc web: http://www.elvendrell.net/

Adreça electrònica: cultura@elvendrell.net

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.224392], [1.536970]