El Portal del Pardo

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Vendrell, El

Adreça: C/ Major, 25

Descripció:
El portal del Pardo és l'únic dels portals que s'obrien en la muralla medieval del Vendrell, en concret en el camí de Sant Vicenç de Calders. Actualment ha quedat integrat en una casa senyorial datada en el 1623.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Portal.

Estil: Gótico Tardío

Datació: 1623

Localització: Núcleo urbano.

Descripció:

Edifici de dos cossos: un d'horitzontal i una torre vertical. La torre vertical és construïda sobre l'arc de mig punt (antiga portalada de les muralles) a partir d'una volta d'aresta amb clau on veiem l'escut dels Nin. El primer pis compren un balcó amb porta balconera, pilastres adossades, capitells, fris amb representacions d'animals, i a sobre un mig relleu amb el símbol de Crist, amb més volutes i altres elements. El segon pis té una porta balconera amb ampit i trencaaigües. També hi ha una golfa amb tres finestres i una teulada arquitravada. El cos horitzontal ocupa també part del Carrer Major, allà es troba l'entrada. En aquesta façana principal ressalten uns balcons col·locats posteriorment ja que són adossats sobre algunes de les mènsules de l'antic arc de la portalada, que avui presenta una llinda,... Cal fer especial esment de les meravelloses finestres gòtiques de la part superior de la casa, les quals són compostes per arcs carpanells, i dels dibuixos molt erosionats que hi ha a la façana que dóna al pont de França.

Notes històriques:

Al segle XVI la vila era encara emmurallada i tenia cinc portals que donaven a l'exterior, dels quals se n'ha conservat un, el dit Portal del Pardo, al capdavall del carrer Major, que donava accés al camí de Sant Vicenç. L'edifici que hostatja aquest portal data del 1623, evidentment posterior a la primera fortificació. És un exemple de gòtic civil. Amb l'arribada dels francesos, a la darreria del segle XVI, s'inicià l'augment demogràfic del Vendrell i la vila s'expansionà cap a extramurs, amb la formació del raval de “La França”, a la riba dreta de la riera de Bisbal. Als segles XVII i XVIII el recinte urbà ultrapassà per arreu el petit cos emmurallat dels temps passats. El Carrer Major es va allargar més enllà del portal del Pardo fins a la vora de la riera.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Adreça: C/ Major, 25

Telèfon: 977 166 400 Ajuntament.

Fax: 977 661 179 Ajuntament.

Lloc web: http://www.elvendrell.net/

Adreça electrònica: ajuntament@elvendrell.net.

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.219979], [1.534035]