Torre del Telègraf

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Vendrell, El

Adreça: C/ de les Clotes, els Masos de Comarruga

Descripció:
Torre de telegrafia situada sobre un petit promontori que domina la partida dels Masos de Comarruga. Forma part de la xarxa de comunicació telegràfica de mitjans del segle XIX, de la qual es conserven diverses torres més. La precedent a aquesta seria la torre de l'Ermita de Sant Antoni.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Torre de comunicacions

Estil: Obra popular

Datació: 1849-1853

Localització: Sobre el Turó del Telègraf, en la partida dels Masos de Comarruga.

Descripció:

Torre bastida damunt una roca i rodejada d'una profunda fossa excavada en la roca. Està formada per dos cossos sobreposats, l'inferior troncocònic, que serveix de base a la torre pròpiament dita que és de planta quadrada i queda limitada per baix i per dalt mitjançant dues cornises. La torre formava part de la xarxa de telegrafia òptica civil que permetia les comunicacions telegràfiques al segle XIX.

 

Notes històriques:

Fou construïda entre els anys 1849 i 1853.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà - Bo

Bibliografia:

Aguilar, A.; Martínez, G. (2003). "La telegrafía óptica en Cataluña: Estado de la cuestión". Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, núm. 7, p. 133-156.

Romeo, J. M.; Romero, R. (2000). "La telegrafia òptica a Catalunya". A: Arqueologia de la comunicació. Actes de les IV Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya: Girona, 6, 7 i 8 de novembre de 1997. Barcelona: Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya/Marcombo, p. 575-590.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: C/ de les Clotes, els Masos de Comarruga

Telèfon: 977 166 400 Ajuntament

Fax: 977 661 179 Ajuntament

Lloc web: http://www.elvendrell.net/

Adreça electrònica: cultura@elvendrell.net

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.192592], [1.508680]