Castell de Vespella

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vespella de Gaià

Adreça: Nucli històric

Descripció:
El castell estava situat al cim del turó envoltat per l'església i les cases del poble. Està documentat des del 1167 però el seu origen pot ser molt anterior, remuntant-se a inicis del segle XI.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell

Estil: Romànic

Datació: Segles XI-XIX

Localització: Centre històric

Descripció:

Tot i que les primeres referències del castell són relativament tardanes -del segle XII-, el seu emplaçament dominant el cim d'un turó i les seves característiques arquitectòniques semblen indicar que es tracta d'una fundació del segle XI. Al llarg del recorregut i pel costat del vessant del turó on s'aixecà al castell s'hi troben un nombre important d'estances i un túnel excavats a la roca; són restes del poblat medieval que s'estén per tots els vessants del turó.

Respecte a les restes de la muralla i del castell, es troben enmig d'edificis en ruïnes, fonamentalment del segle XVII, dels quals algun fou aprofitat com a escola. La major part dels materials han estat aprofitats posteriorment. Donades les petites dimensions de l'esplanada del turó, el castell degué ser originàriament una torre, amb la seva església i el cementiri.

Notes històriques:

El castell està ben documentat en el segle XII, quan apareix esmentat a diversos documents. Així sabem que ja estava edificat l'any 1167 i l'any 1212 n'era senyor Pere de Vespella, qui deixà el castell al seu german Bertran i fa una deixa a l'església de Sant Miquel. Durant el segle XIII continua el llinatge dels Claramunt, i el 1314 el rei Jaume II ven el castell a Pere de Queralt, família que tindrà Vespella durant el segle XIV. A finals d'aquest segle  Vespella és propietat de la ciutat de Barcelona, i passà vers el 1400 a la família dels Icart, senyors de Torredembarra, que el tingueren fins el segle XVII. Després va passar als Desvalls, fins a inicis del segle XIX.

Durant les guerres carlines, l'any 1875, hi tenen lloc importants enfrontaments.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

CATALÀ i ROCA, P. "Castell de Vespella". A: Els castells catalans. Barcelona: Rafael Dalmau editors, 1973. IV. p.91-95. 

ROVIRA, S.; ANGUERA, P.; VENTURA, D. "Vespella de Gaià". A: Gran geografia comarcal de Catalunya. Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984. 7. p.110-111. 

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure

Ús i funció actual: Desús

Adreça: Nucli històric

Telèfon: 977 65 52 88 (Ajuntament de Vespella de Gaià)

Fax: 977 65 51 89 (ajuntament de Vespella de Gaià)

Lloc web: http://www.vespella.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.vespella@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.204300], [1.359914]