Castell de Vila-rodona

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vila-rodona

Adreça: Carretera de Can Ferré.

Descripció:
Castell construït, en el segle XII, a la part superior de la vila.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Castell.

Estil: Obra polupar.

Datació: Segle XII.

Localització: A la part alta del poble.

Descripció:

El castell es troba situat a la part superior de la vila, damunt d'un tossal. L'obra aprofita la disposició del terreny per integrar-lo com a part dels murs de defensa. Tot i el mal estat de conservació del conjunt, encara manté la seva estructura.

El recinte era de planta aproximadament trapezoïdal i les estances estaven situades en un dels extrems. A l'angle sud-est es pot veure encara l'estructura de la torre original, de planta ovalada, que ha estat reconstruïda i habilitada com a residència. Al seu costat sobresurt una torre, de planta quadrada amb els cantons arrodonits, d'època carlina. També es conserven restes de les primitives muralles medievals que tancaven el conjunt. El material de l'obra és de pedra amb argamassa.

Notes històriques:

L'origen del castell es pot situar cap al 1150, i es troba documentat des del 1210. Durant la guerra civil del segle XV el castell va ser nucli important d'oposició al rei Joan II. Durant el segle XIX, en temps de les guerres carlines, el castell va patir diverses modificacions en la seva estructura. L'any 1874 es va aixecar la torre.

Després de la desamortització del 1835, la propietat va passar dels bisbes de Barcelona a la Nació i, més tard, va ser venut a la família Sanahuja, que encara el conserva en propietat. Al llarg del segle XX, perduda la seva funció de castell, s'ha anat deteriorant progressivament i, en part, ha estat adaptat com a habitatge. 

Tipus: BCIN - Monument històric. 1869-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català.

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà.

Bibliografia:

Els castells catalans, Barcelona, Ed. Rafael Dalmau, 1967.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona, Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

La Repoblació a Vila-rodona, Vila-Rodona, Museu de la Vila, 1983.

Les valls de Gaià, del Foix i de MIralles. Reus, M. Roca, 1934.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Carretera de Can Ferré.

Telèfon: 977 638 006 (Ajuntament).

Fax: 977 638 643 (Ajuntament).

Lloc web: http://www.vila-rodona.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vila-rodona.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.311810], [1.360649]