Columbari romà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vila-rodona

Adreça: Camí del Columbari, s/n

Descripció:
Construcció funerària d'època romana relacionada amb el ritus funerari de la incineració.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Funerari.

Estil: Romà.

Datació: Segle I.

Localització: Al sud-est del nucli urbà de Vila-rodona i a la riba dreta del riu Gaià.

Descripció:

Panteó familiar inserit en el marc d'una vil·la, que va ser bastit en el segle I. Està format per un edifici de planta rectangular, de 10,10 x 5,90 metres amb absis semincircular no manifestat a l'exterior, i consta d'una cel·la damunt del podium. La cella es va construir amb parament exterior d'opous vittatum i interior de maçoneria irregular idèntica a la del podium. Està decorada amb pilastres dòriques. La coberta consistiria en una volta, avui ensorrada, damunt la qual se suposa una teulada a dues vessants de tegulae i imbrices. L'interior devia posseir el terra a l'altura de la cornisa exterior del podium, pujant-hi per unes escales. A tots dos costats, oberts a les parets longitudinals hi ha uns nínxols destinats a les urnes funeràries (6 nínxols a cada banda).

A l'exterior, les cares est i oest presenten característiques i dimemsions similars: damunt d'una base de morter i pedres hi ha un estilobat decorat amb 7 arcuacions. Tanca el conjunt un repeu sobre el qual recolzen 4 columnes amb capitells, damunt dels quals hi ha una cornisa. La resta dels murs són d'època medieval, i la porta oberta al mur és d'època moderna. La façana nord és la millor conservada, excepció feta de la petita porta que es va obrir a l'absis. Apareixen sobre la base quatre arcuacions amb columnes. La cara sud és medieval ja que la original es va ensorrar.

Notes històriques:

El columbari constitueix la resta romana més important de Vila-rodona. L'element es pot relacionar amb el ritus religiós funerari de la incineració, practicat pels romans. La manca d'un estudi rigorós i d'una excavació sistemàtica a la propera vil·la de la Font del Plano (Cal Mas) dificulta una interpretació coherent de la història concreta d'aquest monument, tot i que se'n pot establir una datació aproximada al segle I, a través de la seva estructura formal i pels fragments de ceràmica sigil·lata trobats als voltants.

L'any 1976 el Columbari va ser adquirit pel municipi. D'aleshores ençà es va iniciar el procés d'intervenció i  es va presentar un projecte de restauració, a càrrec de l'arquitecte municipal J. Ferrer Bosch, que es va presentar al públic el 3 de novembre de 1984. Aquesta restauració consolidà les estructures existents i intentà recuperar les parts restants de manera que s'oferís la imatge més semblant possible a l'original romana. Seguint aquest criteri, s'eliminaren les modificacions d'èpoques posteriors d'escàs interés arquitectònic, una reconstrucció medieval i una porta més recent, practicada al mur est.  En canvi el mur sud, també medieval, es respectà. També es construí un mur que envolta el conjunt. 

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local.

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 10/12/2003

Publicació: DOGC, 10/02/2004

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

MARTÍNEZ LARRIBA, M. El Món Iberoromà a Vila-rodona. Vila-rodona, Museu de Vila-rodona, 1980.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona, Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Les Valls del Gaià, dle Foix i de Miralles, Reus, Imp. M. Roca, 1934.

Accés: Fàcil.

Condicions de visita: Cal contactar amb l'ajuntament de Vila-rodona.

Ús i funció actual: Monument obert al públic.

Adreça: Camí del Columbari, s/n

Telèfon: 977 638 006 (Ajuntament).

Fax: 977 638 643 (Ajuntament).

Lloc web: http://www.vila-rodona.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vila-rodona.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.306147], [1.356268]