Magatzem de la Cooperativa Agrícola de Vila-rodona

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Altres monuments d'arquitectura industrial

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vila-rodona

Adreça: C/Enric Benet, 2

Descripció:
Magatzem de la Cooperativa agrícola de Vila-rodona.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Magatzem.

Estil: Noucentista - Modernista.

Datació: 1919

Localització: En el nucli urbà de Vila-rodona.

Descripció:

Es tracat d'un edifici entre mitgeres de planta rectangular i coberta a dues vessants. A l'interior presenta una gran nau amb encavallades de fusta. La façana que dóna la carrer Enric Benet té una organització simètrica. A la part inferior, centrada, s'obre la porta d'accés, feta per un arc compost convex i còncau. Damunt la porta hi ha una finestra triple que en repeteix el tipus d'arc i que serveix per a la il·luminació de l'interior. La façana es corona amb una motllura sinuosa que es trenca per emmarcar l'espai de les obertures i accentuar la verticalitat del conjunt. L'obra es troba arrobossada i pintada.

Notes històriques:

L'edifici en el seu origen era un magatzem, propietat del Sr. Muñoz. S'incendià i se'n va fer la reconstrucció al mateix temps que s'edificava l'altre celler, de César Martinell. Se'n va fer càrrec la Cooperativa Agrícola de Vila-rodona. En l'actualitat es troba encara en ús, tot i que amb una funció secundària de magatzem, quan l'altra cooperativa es troba plena, raó per la qual els seus dipòsits s'han malmès. 

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local.

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme.

Data disposició: 10/12/2003

Publicació: DOGC, 10/02/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bó.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Magatzem de la Cooperativa.

Adreça: C/Enric Benet, 2

Telèfon: 977 638 004 / 977 638 001 / 977 638 087

Lloc web: http://www.coopvila-rodona.com

Adreça electrònica: info@coopvila-rodona.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.310436], [1.357735]