Portal de Riudoms

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vila-seca

Adreça: C/ Monterols - C/ de les Creus

Descripció:
Del portal que donava sortida al camí de Riudoms només en resta un tram de mur de la torre que el flanquejava pel costat sud, integrada fins fa poc en un habitatge enderrocat durant l'adequació d'aquest espai, i la torre del costat nord, reaprofitada per un habitatge.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Portal i torre de muralla

Estil: Arquitectura defensiva

Datació: Segle XVI

Localització: Centre històric

Descripció:

Aquestes estructures formaven part de la muralla que va protegir el nucli de Vila-seca del Comú, diferenciat de la Vila-seca de Solcina, desenvolupada a redós del castell dels Olzina. De la Vila-seca del Comú sabem que comptava amb un doble clos emmurallat, i que el portal i la torre formaven part del segon clos, que dibuixava una planta de pentàgon irregular.

La cruïlla del carrer de les Creus amb el de Monterols correspon a la sortida del clos emmurallat de Vila-seca pel portal de Riudoms, que estava flanquejat per dues torres. En un dels habitatges es van localitzar restes de la torre que flanquejava el costat nord. Aquestesta tenia una mida de 4,5 x 4,3 m de costat, construïda amb maçoneria i reforç de carreus als angles. Respecte a la torre del costat sud, fa pocs anys es va fer una intervenció arqueològica en la casa que ocupava aquest solar, en el marc de la recuperació d'aquest espai per part de l'ajuntament, i es va comprovar que no es conservaven gaires elements originals de l'antiga torre.

Notes històriques:

El primer clos podria pertànyer a una construcció d'època medieval, datat en el segle XIV, però no es tenen prou dades com per corroborar-ho. Pel que fa al segon clos, al que correspon aquesta torre, es data en el segle XVI, en relació als sistemes de protecció de la vila contra els atacs dels pirates.

La torre del portal de Riudoms havia estat començada cap a l'any 1504. A partir de 1675 les torres van ser venudes a particulars i es va iniciar la seva progressiva degradació.

Tipus: BCIN

Disposició: BCIN, Monument històric

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

LIAÑO, E. 1984: Vila-seca i Salou. El seu passat monumental, Monografies de Vila-seca i Salou, 9, Ajuntament de Vila-seca.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Vial, plaça, habitatge

Adreça: C/ Monterols - C/ de les Creus

Telèfon: 977 309 300 (Ajuntament de Vila-Seca)

Fax: 977 30 93 01 (Ajuntament de Vila-Seca)

Lloc web: http://www.vila-seca.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@vila-seca.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.111772], [1.144601]