Portal de Sant Antoni

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vila-seca

Adreça: Portal de Sant Antoni

Descripció:
Aquest portal, l'únic conservat al nucli històric de Vila-seca, pertany al segon clos emmurallat de la vila. Es tracta de l'ampliació de l'antiga Vila-seca del Comú, que es va desenvolupar a partir d'un petit nucli fortificat en el segle XIV, que en el segle XVI es va veure ampliat amb una nova muralla protegida amb torres i diversos portals. En contraposició es trobava la Vil-seca de Solcina, desenvolupada a l'ampar del castell dels Olzina.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Portal de muralla i torre

Datació: Segle XVI

Localització: Centre històric

Descripció:

El portal de Sant Antoni està definit per arcs de mig punt de grans dovelles a les façanes i muntants de carreus. El carrer passa per sota i permet veure el sostre sostingut per bigues. La façana exterior està rematada per un matacà disposat sobre mènsules arrodonides situat enl'eix de la porta, i també conserva diverses espitlleres. Altres matacans es troban en les façanes laterals, en aquest cas defensant els panys de muralla nord-est i sud-oest respectivament. Interiorment es distribueix en planta baixa, que correspon al portal, i tres pisos, i presenta una coberta a doble vessant que originalment seria un terrat. L'aparell emprat en la seva construcció és la maçoneria amb reforç de carreus a les cantonades i a les obertures.

Notes històriques:

El primer clos podria pertànyer a una construcció d'època medieval, datat en el segle XIV, però no es tenen prou dades com per corroborar-ho. Pel que fa al segon clos, al que correspon aquesta torre, es data en el segle XVI, en relació als sistemes de protecció de la vila contra els atacs dels pirates.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

AMIGÓ i ANGLÈS, R. 1978: Toponímia de Vila-seca de Solcina i del seu terme municipal, Monografies de Vila-seca i Salou, 6, Ajuntament de Vila-seca.

LIAÑO, E. 1984: Vila-seca i Salou. El seu passat monumental, Monografies de Vila-seca i Salou, 9, Ajuntament de Vila-seca.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Observacions:

S'obre amb una doble arcada i una coberta de bigues. Té algunes finestres i nombroses espitlleres. Està defensada amb un matacà recolzat sobre tres mènsules.

Adreça: Portal de Sant Antoni

Telèfon: 977 309 300 (Ajuntament de Vila-seca)

Fax: 977 30 93 01 (Ajuntament de Vila-seca)

Lloc web: http://www.vila-seca.cat

Adreça electrònica: ajuntament@vila-seca.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.110359], [1.146025]