Torre Baldrich

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vila-seca

Adreça: Sant Josep, 21

Descripció:
Aquesta torre forma part de la muralla que va protegir el nucli de Vila-seca del Comú, diferenciat de la Vila-seca de Solcina, desenvolupada a redós del castell dels Olzina. De la Vila-seca del Comú sabem que comptava amb un doble clos emmurallat, i que aquesta torre formava part del segon clos, que dibuixava una planta de pentàgon irregular.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre defensiva

Datació: Segle XVI

Localització: Centre històric

Descripció:

Aquesta torre forma part de la muralla que va protegir el nucli de Vila-seca del Comú, diferenciat de la Vila-seca de Solcina, desenvolupada a redós del castell dels Olzina. De la Vila-seca del Comú sabem que comptava amb un doble clos emmurallat, i que aquesta torre formava part del segon clos, que dibuixava una planta de pentàgon irregular.

La torre Baldarich es troba en el tram del costat sud-est de la muralla, que ha quedat fossilitzat en el traçat del carrer de Sant Josep, on es conserven tres torres, i ha quedat inclosa dins un habitatge, de manera que no es pot veure des de l'exterior. L'estructura de la torre és de planta Estructuralment conserva encara les mènsules i el matacà, i presenta una planta quadrangular construïda amb maçoneria i reforç de carreus a les cantonades.

Notes històriques:

El primer clos podria pertànyer a una construcció d'època medieval, datat en el segle XIV, però no es tenen prou dades com per corroborar-ho. Pel que fa al segon clos, al que correspon aquesta torre, es data en el segle XVI, en relació als sistemes de protecció de la vila contra els atacs dels pirates.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

LIAÑO, E. 1984: Vila-seca i Salou. El seu passat monumental, Monografies de Vila-seca i Salou, 9, Ajuntament de Vila-seca.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Sant Josep, 21

Telèfon: 977 309 300 (Ajuntament de Vila-seca)

Fax: 977 30 93 01 (Ajuntament de Vila-seca)

Lloc web: http://www.vila-seca.cat

Adreça electrònica: ajuntament@vila-seca.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.110972], [1.146288]