Torre casa Malapeira

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vila-seca

Adreça: C/ Sant Josep, 23

Descripció:
Aquesta torre pertany al segon clos emmurallat de la vila. Es tracta de l'ampliació de l'antiga Vila-seca del Comú, que es va desenvolupar a partir d'un petit nucli fortificat en el segle XIV, que en el segle XVI es va veure ampliat amb una nova muralla protegida amb torres i diversos portals. En contraposició es trobava la Vil-seca de Solcina, desenvolupada a l'ampar del castell dels Olzina.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre de defensa

Datació: Segle XVI

Localització: Nucli històric

Descripció:

Aquesta torre forma part de la muralla que va protegir el nucli de Vila-seca del Comú, diferenciat de la Vila-seca de Solcina, desenvolupada a redós del castell dels Olzina. De la Vila-seca del Comú sabem que comptava amb un doble clos emmurallat, i que aquesta torre formava part del segon clos, que dibuixava una planta de pentàgon irregular. Aquesta torre es trobava en el tram del costat sud-est, que ha quedat fossilitzat en el traçat del carrer de Sant Josep, on es conserven tres torres, i ha quedat inclosa dins un habitatge, de manera que no es pot veure des de l'exterior. Estructuralment conserva encara les mènsules i el matacà, i presenta una planta rectangular aixecada amb maçoneria i carreus en els angles i les obertures.

Notes històriques:

El primer clos podria pertànyer a una construcció d'època medieval, datat en el segle XIV, però no es tenen prou dades com per corroborar-ho. Pel que fa al segon clos, al que correspon aquesta torre, es data en el segle XVI, en relació als sistemes de protecció de la vila contra els atacs dels pirates.

Tipus: BCIN, Monument històric. R-I-51-7315

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

LIAÑO, E. 1984: Vila-seca i Salou. El seu passat monumental, Monografies de Vila-seca i Salou, 9, Ajuntament de Vila-seca.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Des de l'exterior

Ús i funció actual: Habitatge

Observacions:

L'edifici que ocupa el solar on es trobava la torre ha estat restaurat als darrers anys sense que aparentment afecti a l'estructura de la torre. Amb tot no és possible distingir correctament l'estructura de la torre.

Adreça: C/ Sant Josep, 23

Telèfon: 977 309 300 (Ajuntament de Vila-Seca)

Fax: 977 30 93 01 (Ajuntament de Vila-Seca)

Lloc web: http://www.vila-seca.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@vila-seca.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.110678], [1.146292]