Torre de Ca l'Estefania Plaza

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vila-seca

Adreça: C/ Verge de la Pineda, 9

Descripció:
Aquesta torre pertany al segon clos emmurallat de la vila. Es tracta de l'ampliació de l'antiga Vila-seca del Comú, que es va desenvolupar a partir d'un petit nucli fortificat en el segle XIV, que en el segle XVI es va veure ampliat amb una nova muralla protegida amb torres i diversos portals. En contraposició es trobava la Vil-seca de Solcina, desenvolupada a l'ampar del castell dels Olzina.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre defensiva

Datació: Segle XIV-1616

Localització: Centre històric

Descripció:

Aquesta torre forma part de la muralla que va protegir el nucli de Vila-seca del Comú, diferenciat de la Vila-seca de Solcina, desenvolupada a redós del castell dels Olzina. De la Vila-seca del Comú sabem que comptava amb un doble clos emmurallat, i que aquesta torre formava part del segon clos, que dibuixava una planta de pentàgon irregular. D'aquesta torre es poden veure dues portes d'arc de mig punt adovellat i rebaixat a l'interior. Està distribuïda en planta baixa i tres pisos, amb mènsules i matacà conservats en el pis superior. Està construïda amb maçoneria i reforç de carreus a les cantonades i les obertures. La torre va quedar integrada en un habitatge l'any 1616, segons una inscripció conservada al pati interior.

Notes històriques:

El primer clos podria pertànyer a una construcció d'època medieval, datat en el segle XIV, però no es tenen prou dades com per corroborar-ho . Pel que fa al segon clos, al que correspon aquesta torre, es data en el segle XVI, en relació als sistemes de protecció de la vila contra els atacs dels pirates.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

LIAÑO, E. 1984: Vila-seca i Salou. El seu passat monumental, Monografies de Vila-seca i Salou, 9, Ajuntament de Vila-seca.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Verge de la Pineda, 9

Telèfon: 977 309 300 (Ajuntament de Vila-seca)

Fax: 977 30 93 01 (Ajuntament de Vila-seca)

Lloc web: http://www.vila-seca.cat

Adreça electrònica: ajuntament@vila-seca.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.110359], [1.143304]