Torre de Ca Poblet

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vila-seca

Adreça: C/ Monterols - C/ Riudoms

Descripció:
Aquesta torre formava part del primer clos emmurallat de Vila-seca, que protegia un espai més reduït, amb una muralla defensada per quatre torres. La torre, que ocupa l'angle entre els carrers Monterols i Riudoms, és una construcció de planta quadrada de poc més de 4,7 m de costat.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre defensiva

Datació: Segle XIV

Localització: Centre històric

Descripció:

La torre, una construcció de planta quadrangular de 4,75 metres de costat i murs de 75 cm de gruix, està integrada avui en dia en un habitatge. Interiorment està distribuïda en planta baixa, tres pisos i terrat, segurament la mateixa distribució que tindria originàriament. Degut a les reformes que ha sofert no es pot apreciar l'aparell original, donat que tots els paraments estan arrebossats, excepte l'angle de carreus. No obstant, seguiria la mateixa estructura que les altres torres d'aquest primer clos emmurallat, amb aparell de maçoneria i reforç de carreus a cantonades i a finestres. És la torre bessona a la de l'Abadia.

Notes històriques:

En base a la presència de merlets en la torre de l'Abadia, s'ha plantejat que que totes les torres del primer clos emmurallats anirien emmerletades. La seva construcció s'ha plantejat en època medieval, en el segle XIV, si bé no es tenen prou dades com per corroborar aquesta hipòtesi.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

LIAÑO, E. 1984: Vila-seca i Salou. El seu passat monumental, Monografies de Vila-seca i Salou, 9, Ajuntament de Vila-seca.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Monterols - C/ Riudoms

Telèfon: 977 309 300 (Ajuntament de Vila-Seca)

Fax: 977 30 93 01 (Ajuntament de Vila-Seca)

Lloc web: http://www.vila-seca.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@vila-seca.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.111448], [1.145076]