Torre de l'Abadia

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vila-seca

Adreça: Carrer Major

Descripció:
Aquesta torre formava part del primer clos emmurallat de Vila-seca, que protegia un espai més reduït, amb una muralla defensada per quatre torres. La torre és una construcció de planta quadradangular que, l'any 1600, va ser transformada en Rectoria pel rector Pere Gebellí, tal com indica la inscripció conservada en la pròpia torre.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre defensiva

Datació: Segle XIV

Localització: Centre històric

Descripció:

La torre és una construcció de 4,4 per 4,7 m de costat i murs d'uns 60 cm de gruix, distribuïda en planta baixa i tres pisos, rematats per un terrat defensat per merlets. Està construïda amb maçoneria i reforç de carreus en els angles i les obertures. L'actual edifici és fruit de diverses modificacions, com la seva transformació en Rectoria l'any 1600, quan arran de l'ampliació del clos emmurallat perd la seva funció original. En dates recents ha hagut de ser restaurada, degut al seu estat de conservació precari, i els merlets es van recol·locar un metre per sobre de la posició original.

Notes històriques:

La torre forma part del conjunt de quatre que defensaven el primer clos emmurallat, i més reduït, de Vila-seca del Comú. La construcció d'aquest primer recinte fortificat es data de forma genèrica en el segle XIV, i va ser ampliat amb una nova muralla també defensada amb torres en el segle XVI.

L'única dada que es disposa és la que proporciona una inscripció incrustada en un dels seus murs, i que fa referència a la transformació en Rectoria, el 1600.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

AMIGÓ, R. 1978: Toponímia de Vila-seca de Solcina i del seu terme municipal, Monografies de Vila-seca i Salou, 6, Ajuntament de Vila-seca, 1978.

LIAÑO, E. 1984: Vila-seca i Salou. El seu passat monumental, Monografies de Vila-seca i Salou, 9, Ajuntament de Vila-seca.

ALOGUÍN, R. 1998: Guia de fortificacions de Tarragona, Tarragona.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Religiós

Adreça: Carrer Major

Telèfon: 977 309 300 (Ajuntament de Vila-seca)

Fax: 977 30 93 01 (Ajuntament de Vila-seca)

Lloc web: http://www.vila-seca.cat

Adreça electrònica: ajuntament@vila-seca.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.111087], [1.145443]