Torre de les Tuies del Cafè

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vila-seca

Adreça: Carrer de l'Abat Aureli Maria Escarré, s/n.

Descripció:
Aquesta torre forma part de la muralla que va protegir el nucli de Vila-seca del Comú, diferenciat de la Vila-seca de Solcina, desenvolupada a redós del castell dels Olzina. De la Vila-seca del Comú sabem que comptava amb un doble clos emmurallat, i que aquesta torre formava part del segon clos, que dibuixava una planta de pentàgon irregular.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre defensiva

Datació: Segle XVI

Localització: Centre històric

Descripció:

Aquesta torre forma part de la muralla que va protegir el nucli de Vila-seca del Comú, diferenciat de la Vila-seca de Solcina, desenvolupada a redós del castell dels Olzina. De la Vila-seca del Comú sabem que comptava amb un doble clos emmurallat, i que aquesta torre formava part del segon clos, que dibuixava una planta de pentàgon irregular.

La torre de les Tuies del Cafè es troba en el tram del costat occidental de la muralla, que ha quedat fossilitzat en el traçat del carrer de la Riera. La torre ha quedat inclosa dins habitatges, però l'obertura del carrer de l'Abat Anselm Clavé va permetre visualitzar en tota la seva alçada la façana meridional. L'estructura de la torre és de planta quadrada de 4,4 m de costat i 50 cm d'amplada de murs. L'aparell és de maçoneria amb els angles reforçats i les obertures emmarcades per carreus. Es conserva un matacà en una de les cares laterals que defensava la part corresponent de muralla.

Notes històriques:

El primer clos podria pertànyer a una construcció d'època medieval, datat en el segle XIV, però no es tenen prou dades com per corroborar-ho. Pel que fa al segon clos, al que correspon aquesta torre, es data en el segle XVI, en relació als sistemes de protecció de la vila contra els atacs dels pirates.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ALOGUÍN, R. 1998: Guia de fortificacions de Tarragona, Tarragona.

LIAÑO, E. 1984: Vila-seca i Salou. El seu passat monumental, Monografies de Vila-seca i Salou, 9, Ajuntament de Vila-seca.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Carrer de l'Abat Aureli Maria Escarré, s/n.

Telèfon: 977 309 300 (Ajuntament de Vila-seca)

Fax: 977 30 93 01 (Ajuntament de Vila-seca)

Lloc web: http://www.vila-seca.cat

Adreça electrònica: ajuntament@vila-seca.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.110062], [1.144905]