Torre de Virgili

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vila-seca

Adreça: Carretera TV-3146

Descripció:
Torre de guaita de petites dimensions, amb un origen en època medieval o moderna, destinada a vigilar la costa i donar avís de les incursions dels pirates berberiscos. Està situada a la partida del Prat d'Albinyana, prop de l'actual carretera de Salou a Tarragona, i a escassos 800 m de la platja.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre de guaita

Datació: Possiblement segles XV-XVI

Localització: Partida del Prat d'Albinyana. Vora la ctra. TV-3146, a 500 de l'enllaç amb l'autovia Salou-Tarragona C-31B.

Descripció:

La torre té una planta rectangular de 4,5 per 7 m de costat i una alçada de gairebé 11 m. Està construïda amb murs de maçoneria amb les cantonades reforçades per carreus. Presenta una porta de mig punt, adovellada, diverses espitlleres i tres matacans defensius, però hi devia haver quatre. Destaquen les grans mènsules de doble rodet amb el filet bisellat al centre i les gruixudes lloses de pedra al seu damunt.. Les finestres van ser obertes durant una reforma, quan la torre ja no tenia la funció original i es va transformar en habitatge. Va ser propietat de la família de Can Virgili.

Notes històriques:

Aquesta torre es considera part del conjunt de torres de guaita construïdes a inicis de l'edat moderna, entre els segles XV-XVI, per tal de vigilar la costa de les incursions berberisques, tan freqüents llavors.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

AMIGÓ, R. 1978: Toponímia de Vila-seca de Solcina i del seu terme municipal, Monografies de Vila-seca i Salou, 6, Ajuntament de Vila-seca, 1978.

ALOGUÍN, R. 1998: Guia de fortificacions de Tarragona, Tarragona.

LIAÑO, E. 1984: Vila-seca i Salou. El seu passat monumental, Monografies de Vila-seca i Salou, 9, Ajuntament de Vila-seca.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Desús

Adreça: Carretera TV-3146

Telèfon: 977 309 300 (Ajuntament de Vila-seca)

Fax: 977 30 93 01 (Ajuntament de Vila-seca)

Lloc web: http://www.vila-seca.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@vila-seca.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.096963], [1.189677]