Torre del Delme

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vila-seca

Adreça: C/ de Riudoms, 8

Descripció:
Aquesta torre formava part del primer clos emmurallat de Vila-seca, que protegia un espai més reduït, amb una muralla defensada per quatre torres. És una estructura de planta quadrangular que formava part de la casa Delmaria de l'Ardiaca. Tot i formar part del perímetre de la primera muralla medieval, la torre degué ser reconstruïda durant el segle XVI, quan va ser transformada en habitatge.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre defensiva

Datació: Segle XVI-XVII

Localització: Centre històric

Descripció:

Aquesta torre, com la resta del primer clos emmurallat, està construïda amb maçoneria i reforç de carreus a les cantonades i a les finestres. Presenta una planta rectangular de 5,60 per 5,2 m de costat i murs de 60 cm de gruix. Interiorment està distribuïda en planta baixa i dos pisos, i la part superior, que correspondria al terrat, està coberta amb teulada a un vessant. Presenta tres obertures al carrer, que en els ampits i les llindes conserven decoracions típiques del segle XVI.

En base a la presència de merlets en la torre de l'Abadia, es considera que totes les torres del primer clos tindrien també merlets, però, aquesta dada no es pot corroborar.

Notes històriques:

La torre formava part del conjunt de la Casa Delmària de l'Ardiaca i se la coneix també com Torre de la Guardiola. Ara forma part de l'Ateneu Cultural.

El primer clos, al que correspon aquesta torre, podria pertànyer a una construcció d'època medieval, datat en el segle XIV, però no es tenen prou dades com per corroborar-ho . Pel que fa al segon clos, datat en el segle XVI, la seva construcció estaria relacionada amb els sistemes de protecció de la vila contra els atacs dels pirates.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

LIAÑO, E. 1984: Vila-seca i Salou. El seu passat monumental, Monografies de Vila-seca i Salou, 9, Ajuntament de Vila-seca.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ de Riudoms, 8

Telèfon: 977 309 300 (Ajuntament de Vila-Seca)

Fax: 977 30 93 01 (Ajuntament de Vila-Seca)

Lloc web: http://www.vila-seca.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@vila-seca.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.111483], [1.145595]