Antic Hospital

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vilabella

Adreça: C/ de l'Hospital, 5

Descripció:
Hospital dels pobres que es va utilitzar com a tal fins l'any 1905.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Hospital

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII

Localització: Dins del nucli urbà de Vilabella

Descripció:

És un edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes. La porta d'accés és d'arc de mig punt amb dovelles de pedra, i es troba a l'esquerra de la façana. Les tres finestres del primer pis i les tres de les golfes són reactangulars i presenten una distribució simètrica. La construcció es corona amb una barbacana i coberta de teula àrab. A l'interior és remarcable el vestíbul amb l'escala que comunica als pisos superior.

El material bàsic utilitzat és la pedra, que es troba emblanquinada. Hi ha una porta retangular, afegida posteriorment, al costat de la porta principal.

Notes històriques:

L'antic hospital dels pobres apareix documentat a partir del segle XVII i sembla que va utilitzar-se com a tal fins aproximadament l'any 1905.

L'escola de la població es va instal·lar a les golfes de l'hospital fins l'any 1961, en què es va construir un edifici nou.

Actualment s'ha convertit en un edifici d'habitatges.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 24/05/2007

Publicació: DOGC 05/10/2007

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

AIGUADÉ, J.: Vilabella. Història i vida d'un poble. Institut d'Estudis Vallencs. Estudis Comarcals-6. Valls. 1990.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Edifici d'habitatges

Adreça: C/ de l'Hospital, 5

Telèfon: 977 620 161

Fax: 977 620 161

Lloc web: http://www.vilabella.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vilabella@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.246866], [1.330413]