Convent de les Germanes Dominiques

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Convents

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vilabella

Adreça: Raval del Roser, 10

Descripció:
Convent de les Germanes Dominiques de l'Anunciata, construït l'any 1887 i utilitzat com a escola de nenes.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici religiós. Convent

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX (1887)

Localització: Dins del nucli urbà de Vilabella

Descripció:

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, format per planta baixa i pis. La façana és simètrica i presenta, a la planta baixa, la porta d'accés d'arc de mig punt, i dues finestres dobles, també d'arc de mig punt, protegides amb reixa de ferro. Una senzilla línia d'imposta separa aquesta part del primer pis, on hi ha tres finestres d'arc escarser. El coronament està format per una cornisa motllurada, damunt la qual es troba una barana amb un petit frontó triangular al mig. Té terrat i coberta a dues vessant amb l'eix paral·lel a la línia de façana. Al costat de l'edifici hi ha una altra construcció de planta i pis amb pati, que també pertany al convent. El material emprat és el paredat, arrebossat i emblanquinat.

Notes històriques:

Aquest antic convent fou construït aproximadament l'any 1887 als afores del poble i era propietat de les Germanes Dominiques de l'Anuciata. Va ser utilitzat com a escola de nenes, i era la més important de la vila, tot i que hi havia l'escola estatal.

Propietat de la parròquia de Vilabella, va ser escollit pel Mossèn Romà Comamala com a seu de la pinacoteca de la Fundació Romàn Comamala. Les obres de rehabilitació de l'edifici es van inciar l'any 1995 i, finalment, l'any 2006 es va inaugurar.   

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 24/05/2007

Publicació: DOGC 05/10/2007

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Llibre de Vilabella. Institut d'Estudi Vallencs.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Concertada

Ús i funció actual: Pinacoteca - Museu

Adreça: Raval del Roser, 10

Telèfon: 977 620 161

Fax: 977 620 161

Lloc web: http://www.vilabella.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vilabella@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.247409], [1.331351]