Portal de Sant Pere

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vilabella

Adreça: Al final del carrer de Sant Pere

Descripció:
Aquest portal és l'única porta que queda de les quatre que tenia la muralla de Vilabella.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Portal de muralla

Estil: Gòtic

Datació: Segle XV

Localització: A l'extrem oest del nucli urbà de Vilabella

Descripció:

L'antic portal de Sant Pere es troba situat al final del carrer del mateix nom. El formen dos arcs: un interior, d'arc de mig punt amb catorze dovelles de pedra disposades radialment, i un altre exterior, d'arc escarser, amb dovelles de pedra de talla irregular. Aquest element es conserva en bon estat.

Notes històriques:

El portal de Sant Pere és l'únic que actualment es conserva dels quatre existents a la primitiva muralla de Vilabella del Camp. Ubanísticament aquest portal formava part de l'eix principal de l'antiga muralla medieval, limitat a l'altre extrem pel casal de la família Castellví.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 24/05/2007

Publicació: DOGC 05/10/2007

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Gran Geografia Comarcal de Catalunya,. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Joc Vell i Voltes, 1977.

Llibre de Vilabella. Institut d'Estudi Vallencs.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Decoratiu

Adreça: Al final del carrer de Sant Pere

Telèfon: 977 620 161

Fax: 977 620 161

Lloc web: http://www.vilabella.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vilabella@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.246966], [1.328894]