Rectoria

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vilabella

Adreça: Plaça de l'Església / carrer del Roser

Descripció:
La rectoria es va construir poc després de l'església de Sant Pere, beneïda l'any 1862.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici religiós. Rectoria

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX (1864)

Localització: Dins del nucli urbà de Vilabella

Descripció:

Edifici de planta irregular de grans dimensions, situat al costat de l'església nova de Sant Pere, perpendicularment a la línia de façana i configurant una plaça. Té planta baixa, dos pisos i golfes. La coberta és a dues vessants, amb l'eix paral·lel a la línia de façana, i amb terrat. La rectoria, tot i no presentar un gran interès arquitectònic, és una mostra de l'arquitectura popular amb una certa qualitat, i forma un conjunt equilibrat amb l'església de Sant Pere.

Els elements més remarcables són la porta d'accés, de brancal de pedra i dos arcs rebaixats a la part superior, i les gran sales interiors. Hi ha construccions posteriors a la part de darrera. El material de l'obra és la combinació de maçoneria i maó.

Notes històriques:

La rectoria nova va edificar-se poc temps després de la construcció de l'església de Sant Pere, beneïda l'any 1862. La inauguració d'aquest nou edifici va fer-se l'any 1864. Una part dels enderrocs de l'antiga església de Santa Maria van ser aprofitats per a la construcció de l'edifici i de la plaça.

Essent mossèn en Romàn Comamala, a més de la funció de rectoria, va dedicar la seva planta baixa a museu local (Museu Etnològic del Camp), fet per iniciativa de Mn. Comamala i amb l'aportació de tot el poble. L'edifici allotjà també una interessant col·lecció de pintures i objectes artístics.

En esdevenir insuficient, el rector va decidir traslladar la col·lecció a l'edifici en desús del convent de les Germanes Dominiques, on roman actualment.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 24/05/2007

Publicació: DOGC 05/10/2007

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona: 1982.

Llibre de Vilabella. Institut d'Estudi Vallencs.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Rectoria

Adreça: Plaça de l'Església / carrer del Roser

Telèfon: 977 620 161

Fax: 977 620 161

Lloc web: http://www.vilabella.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vilabella@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.248035], [1.331364]