Torre i elements diversos de l'antiga església de Santa Maria

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Vilabella

Adreça: Darrera de la Casa de la Vila

Descripció:
La primitiva església de Santa Maria es va construir en el segle XIII i va deixar de ser utilitzada com a església en el segle XVIII, quan es va inaugurar la nova església parroquial.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici religiós. Església

Estil: Gòtic

Datació: Segle XIII

Localització: Dins del nucli urbà de Vilabella

Descripció:

La torre estava situada, originalment, als peus de l'església de Santa Maria, i avui apareix envoltada per les restes del temple i per altres edificacions posteriors. La part visible exteriorment és de planta quadrada amb quatre obertures d'arc apuntat a la part superior. El material emprat és la pedra.

Es conserven també altres elements de la primitiva de l'església, de manera aïllada, donat que l'estructura general ha desaparegut. Encara es poden veure a l'interior alguns capitells amb l'escut dels Montcada, els arcs i les claus de volta de la nau, i alguns arcs ogivals a l'exterior, s'observen els contraforts i l'absis.

L'estat de conservació de tots aquests elements és molt deficient.

Notes històriques:

Sembla probable que l'església de Santa Maria es construís en el segle XIII, aprofitant alguns elements d'una altra construcció anterior. Va sofrir modificacions, principalment en el segle XVIII. L'església va deixar de ser parròquia en edificar-se la nova de Sant Pere a mitjan segle XIX, i es va utilitzar com a escola.

Posteriorment l'església va ser subhastada i comprada entre quatre propietaris, que van dividir l'espai intern en quatre dependències (magatzems i corrals d'aviram). A partir d'aquest moment, l'edifici es va anar malmetent de manera progressiva. L'any 1926, va col·locar-se damunt de la torre un dipòsit d'aigua.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 24/05/2007

Publicació: DOGC 05/10/2007

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Gran Enciclopèdia Catalana,. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1980.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Inventari d'esglésies, Barcelona: Arxiu Gavin, 1980.

Les valls del Gaià, del Foix i de Miralles, Reus: Imp. Marian Roca, 1934.

Llibre de Vilabella. Institut d'Estudi Vallencs.

 

Accés: Difícil

Condicions de visita: No es pot visitar

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Darrera de la Casa de la Vila

Telèfon: 977 620 161

Fax: 977 620 161

Lloc web: http://www.vilabella.altanet.org

Adreça electrònica: aj.vilabella@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.246729], [1.329795]