Capella de la Mare de Déu de Montserrat

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos

Comarca: Terra Alta

Municipi: Vilalba dels Arcs

Adreça: Al calvari

Descripció:
La capella de la Mare de Déu dels Dolors és un petit edifici on destaca sobre la porta la inscripció: LO QUE DEVEIS COENPAR CORAÇONES TIERNOS ES A CHRISTO SUPREMO JUEZ.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Capella.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVIII

Localització: Al Calvari

Descripció:

La capella de la Mare de Déu dels Dolors és un petit edifici que presenta planta rectangular i està realitzat amb paredat i de carreus reforçant als angles i les obertures. La porta d'entrada és d'arc de mig punt adovellada, que arrenca d'impostes. S'observa l'arc i els brancals motllurats. A sobre de la porta trobem una inscripció que diu " LO QUE DEVEIS COENPAR CORAÇONES TIERNOS ES A CHRISTO SUPREMO JUEZ".  Més amunt hi ha un ull de bou. L'edifici que da rematat per un campanar d'espadanya.

 

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Adreça: Al calvari

Telèfon: 977 438 002 Ajuntament

Lloc web: http://www.vilalba.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.vilalba@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.121470], [0.415655]