Castell de Vilalba dels Arcs

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Terra Alta

Municipi: Vilalba dels Arcs

Adreça: C/ de l'Església, 4

Descripció:
El castell de Vilalba dels Arcs es troba localitzat a l'interior de diferents edificis del carrer de l'església i del carrer de Sant Antoni.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Gòtic

Datació: Segles XIV-XVI

Localització: Nucli antic

Descripció:

L'antic castell de Vilalba dels Arcs es localitza a l'interior de l'edifici del carrer de l'Església número 4. El mur que correspon a l'antiga façana es pot veure des de l'interior de la casa continua, del carrer de Sant Antoni, 2 cantonada amb carrer de l'Església. Del mur es conserva tota l' alçada que correspondria quatre pisos de la casa moderna. Aquesta casa conserva també el que podria ser una ampliació del castell, com es veu a la façana del carrer de l'Església. Una segona façana del castell és la que dóna al carrer de l'Església, 4.Està realitzada de pedra irregular, en molts casos. Aquesta façana ha estat totalment modificada amb la presència de finestres modernes. L'antic mur de façana, bastit amb grans carreus ben escairats, conserva restes d'un portal adovellat, actualment tapiat (entre d'altres elements que tapien la porta s'observa una làpida, malmesa, que sembla tenir la creu del Temple), dues finestres senzilles (una clarament d'arc ogival, que podria ser del segle XIII) i una finestra conopial amb calats de guix. Des de la casa continua, a través d'un passadís, s'entra al que seria el pati del castell, on s'observen dues arcades apuntades, una de totalment tapiada i l'altra, parcialment, ja que és per on s'accedeix al pati. Els murs d'aquest pati es veuen assentats sobre la roca. La part d'ampliació del castell que es troba a la casa del carrer de Sant Antoni, 2 té un primer sector que a la part baixa és de carreus i a l'alta de maons. Un segon sector, realitzat en paredat i carreus, és el que forma l'angle dels dos carrers, e de l'Església i el de Sant Antoni.

 

Notes històriques:

El castell de Vilalba dels Arcs no consta entre els castells inclosos en la dotació de Miravet del 1153, ni tampoc en la llista de llocs de la seva comanda, continguts en els Costums de Miravet (1319). El primer document conegut que parla de Vilalba dels Arcs és la carta de poblament que el 10 d'abril de 1224 el comanador templer de Miravet i Ribera, Bernat de Campànies, va atorgar a un grup de quatre pobladors i a qui s'hi volgués afegir. En aquest document es parla ja del castell i del fet que el comanador se'l reserva per a ell. El que no queda clar, però, és si el castell ja existia ja que el document descriu, com si existissin, diverses instal·lacions de la població entre les quals el castell. Quan el 1236 es va dissoldre el districte de Ribera i s'independitzaren de Miravet les comandes filials, Vilalba va passar a formar part de la casa d'Ascó. Abans d'aquesta repoblació existia ja un nucli poblat, situat uns 6 quilòmetres més al nord, conegut com a Vilalba la Vella. La població d'aquest antic poblat sembla que va anar minvant fins a desaparèixer del tot entre 1359 i 1479. No podem saber del cert si la carta fundacional de Vilalba es refereix a Vilalba la Vella o a l'actual poble de Vilalba. Del castell de Vilalba dels Arcs, n'hi ha referències en documents hospitalers dels segles XVI (1535) i XVII (1647), en els quals se cita l'edifici conegut com a castell. En aquest darrer document consta que el castell era força derruït i espatllat i que una part no tenia coberta. aquesta destrossa sembla conseqüència de l'allotjament de tropes espanyoles i franceses entre els anys 1644 i 1646.

 

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

FONT, J. M. Cartas de población y franquicia de Cataluña. Barcelona: CSIC, 1969.

VVAA. Catalunya Romànica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana S.A., 1997.

FUGUET I SANS, J. Templers i Hospitalers. II Guia de les Terres de l'Ebre i dels castellas templers del Baix Maestrat. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1998.

FUGUET I SANS, J. L'arquitectura dels templers a Catalunya. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: C/ de l'Església, 4

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.121324], [0.410326]