Església de la Mare de Déu de Gràcia. La Confraria

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Terra Alta

Municipi: Vilalba dels Arcs

Adreça: C/ de l'Església, 3

Descripció:
Coneguda com La Confraria, l'església de la Mare de Déu de Gràcia, és un petit edifici amb portal adovellat bastit a mitjans dels segle XIII pels templers com ho demostren els escuts esculpits a les arcades. Al primer quart del segle XV, es va realitzar la reforma que va transformar totalment la concepció espacial i funcional, seguint l'estil gòtic. Actualment està tancada al culte.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Gòtic

Datació: Segle XIII-XIV

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Coneguda com La Confraria, l'església de la Mare de Déu de Gràcia, va ser església des de principis del segle XV, encara que va ser construïda construït amb una funcionalitat civil, com constaten les estructures productives descobertes actualment. El temple és un edifici que presenta  planta rectangular d'una sola nau i orientat al nord. La construcció està realitzada en paredat de pedra mitjana carejada i lligada amb argamassa de calç. A la coberta s'observa  un bigam de fusta i teula a dues aigües, suportat per tres arcs de diafragma fet amb carreus i fonamentats sobre pilars de grans carreus. El presbiteri s'alça sobre una volta catalana de maons plans que es recolzen sobre dos arcs rebaixats. A l'alçada del tercer arc diafragma, un mur transversal delimita una cripta, també transversal, que originalment s'obria a l'exterior mitjançant els esmentats arcs. Al mig de la nau, en sentit longitudinal trobem dos grans vasos funeraris del segle XVII. Al mur de llevant s'obren tres finestres del segle XV que van ser modificades i ampliades posteriorment. Estilísticament, l'edifici respon als darrers anys del segle XIII o començaments del XIV.  Al primer quart del segle XV, es va realitzar la reforma que transformà totalment la concepció espacial i funcional, seguint l'estil gòtic. La senzilla façana es va construir sobre un basament de pedra sorrenca. Ens mostra una porta de cavallers, i una porta en arc de mig punt que presenta gran dovelles, característiques de les construccions catalanes d'aquest moment. A sobre de la porta s'observen dues petites finestres treballades en pedra, d'arc trilobulat amb la funció d'il·luminar els peus de l'església.

 

Notes històriques:

Als arcs torals del temple s'observen escuts de l'orde dels templers, per aquesta raó, l'església és atribuïda als templers.  En una carta de poblament del 1224 trobem una referència al solar on es va construir. En la reforma del segle XV es va modificar la façana i la capella major. En la Guerra Civil de 1936-1939 es van destruir diferents retaules: un de gòtic atribuït a Jacomart i els de santa Madrona, Sants Cosme i Damià , Santa Anna i Nostra Senyora del Roser.

 

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: altres

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

Els treballs de rehabilitació de l'antiga església de la Mare de Déu de Gràcia (coneguda com la

Confraria) que es van inaugurar el març de 2011.

Des del segle XVII és seu de la confraria mariana que li dóna nom.

 

 

Adreça: C/ de l'Església, 3

Telèfon: 977 438 002 Ajuntament

Lloc web: http://www.vilalba.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.vilalba@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.121315], [0.410102]