Església parroquial de Sant Llorenç

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Terra Alta

Municipi: Vilalba dels Arcs

Adreça: C/ Església, 10

Descripció:
L'església de Sant Llorenç és un edifici molt interessant ja que combina elements gòtics amb altres renaixentistes i barrocs. Presenta una nau única i volta de creueria, absis poligonal, amb una portalada al costat de migdia amb arc de mig punt, decorada amb dos escuts de Vilalba i datada el 1601. La porta d'entrada principal al costat de ponent, amb ornamentació plenament barroca, data del 1705 i va ser bastida sota la direcció de l'arquitecte Francisco Ibarguenz. Adossat a la façana trobem l'esvelt campanar de pedra de 40 m d'alçària, de base quadrada, tres cossos i torre poligonal que el corona.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiòs. Església.

Estil: Barroc

Datació: Segle XVI-XVIII

Localització: Nucli urbà

Descripció:

L'església de Sant Llorenç, és un edifici notable que combina elements gòtics, renaixentistes i barrocs. La construcció està realitzada en pedra i presenta una sola nau de quatre trams, amb absis poligonal i capelles entre contraforts. El cor es troba alçat al peus. A cada costat de l'absis trobem una sagristia poligonal, fet que fa la capçalera sigui exteriorment recta. La coberta de la nau és de creueria amb tercelets que recolza en pilastres clàssiques; la de les capelles laterals és de creueria simple. A la façana, d'estil barroc, s'observa la porta d'entrada d'arc de mig punt amb cassetons, que es recolza sobre muntants de motllura fina, i és flanquejada per esvelts estípits sobre basaments: als carcanyols trobem sengles àngels amb els atributs de Sant Llorenç, la graella i la corona de llorer. Un complex i ornamentat entaulament i ornamentació presenta al centre, l'escut de Vilalba i al damunt un altre cos similar a l'inferior però més petit. Adossat a la façana, trobem un esvelt campanar de 40 m d'alçada i quatre cossos, amb pilastres corínties, rematat per una torre poligonal. Aquesta església és un dels edificis més característics d'un grup d'esglésies que amb estructures molt similars es troben a la Catalunya occidental i el Baix Aragó. És un clar exemple d'edifici renaixentista amb murs i suports clàssics i coberta de creueria, que va ser finalitzat, però, en època barroca.

 

Notes històriques:

L'església va ser bastida entre finals del segle XVI i mitjan segle XVIII. Sembla que l'obra es va portar a terme en tres etapes: entre 1580 i 1590 es va realitzar l'absis i les sagristies, entre 1601 i 1608 es van construir dos trams de la nau, amb la porta lateral renaixentista que duu la data 1601, i entre 1702 i 1758 es va bastir la resta. En aquesta darrera etapa es van finalitzar o es van protegir els dos darrers trams de la nau (el més proper a la façana duu la data 1705), que segurament va ser encarregada a Francisco Ibargüens. Substituint un campanar anterior, es va bastir un de nou, per aquesta raó es va contractar l'any 1735 a Miquel Porta i Pedro Castillo; a més es va edificar el cor i s'enderrocà el que ja hi havia, i es va pavimentar tota l'església.

 

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Adreça: C/ Església, 10

Telèfon: 977 438 002 Ajuntament

Lloc web: http://www.vilalba.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.vilalba@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.121515], [0.410391]