Molí d'oli al Bassot

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Molins

Comarca: Terra Alta

Municipi: Vilalba dels Arcs

Adreça: A l'entrada nord-est del poble al costat de la font.

Descripció:
El Molí d'oli al Bassot és un edifici protegit . Al seu interior es conserven una torre de premsa, rodes de molí, piles i dipòsits per a l'oli.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Molí.

Estil: Obra popular

Datació: 1856

Localització: Al costat de la font, a l'entrada del poble, al nord de Lo Calvari

Descripció:

El Molí d'oli al Bassot és un edifici que presenta planta rectangular amb antiga coberta a dos vessants, recentment reconstruïda. Originàriament, estava dividit en tres naus i subdividit per pilars de carreus de pedra de 50 centímetres de costat, tancat per murs de pedra seca arrebossada en determinats llocs. Les obertures presenten llinda, tant amb bigues de fusta com amb peces de pedra. Cal destacar les restes d'una torre d'una premsa del tipus de biga i lliura, a més de rodes de molí, piles i dipòsits per l'oli. Darrera l'edificació trobem un pou de forma el·líptica. Sobre una porta, s'observa una data gravada, l'any 1856.

 

Tipus: BCIL

Disposició: Acord Ple Consell Comarcal

Data disposició: 26/10/2007

Titularitat: privada

Estat de conservació: Regular

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús.

Observacions:

També és conegut com molí de Granyena.

Adreça: A l'entrada nord-est del poble al costat de la font.

Telèfon: 977 438 002 Ajuntament

Lloc web: http://www.vilalba.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.vilalba@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.122542], [0.412414]