Muralla de Vilalba dels Arcs

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Terra Alta

Municipi: Vilalba dels Arcs

Adreça: Nucli antic

Descripció:
La muralla de Vilalba dels Arcs s'observa als carrers perimetrals del nucli antic de la població. Aquests ens mostren restes visibles de la muralla que la circumval·lava carrer de Sant Pere, carrer de Sant Llorenç, carrer d'Abaix, carrer del Vall.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Muralla.

Estil: Gòtic

Datació: Segle XIV-XVI

Localització: Nucli urbà

Descripció:

La muralla de Vilalba dels Arcs s'observa als carrers perimetrals del nucli antic de la població. Aquests ens mostren restes visibles de la muralla que la circumval·lava: carrer de Sant Pere, carrer de Sant Llorenç, carrer d'Abaix, carrer del Vall (o fossat de l'antiga muralla). Del recinte es conserva la porta de la muralla a l'interior de la planta baixa de l'edifici del carrer de Sant Llorenç, 15.La planta baixa es troba dividida en dues parts que es comuniquen per una antiga porta de la ciutat, d'arc de mig punt adovellat. Aquest pany de muralla té una amplada superior a un metre. Aquest edifici es va bastir utilitzant la muralla com a part de l'estructura. Possiblement tots els edificis d'aquest carrer contenen o han contingut parts de la muralla. La torre de la muralla és localitza al carrer de Sant Pere, 51, a la cantonada amb els carrers de Sant Roc, Roig i de Sant Llorenç, en un edifici que presenta planta baixa i dos pisos, construït amb robustos murs de carreus que podrien formar part de l'estructura defensiva de la població. L'arc de mig punt tapiat ens indica que el nivell de cota del carrer abans era més alt que no pas ara. L'espitllera, la situació de la torre i les cantonades rematades amb carreus alineats i ben tallats fan evident que es tractava d'una torre de defensa. També s'ens mostra un pany de muralla aprofitada en una casa del final del carrer del Vall. Aquest habitatge entre mitgeres, antigament, formava part de la muralla. L'accés a l'immoble es fa des del carreró interior. A la part externa de la muralla només trobem un balcó amb una espitllera al costat, a l'alçada del primer pis, i un finestró més amunt. La cota del carrer interior és més alta que la cota del carrer exterior. El perxe del Bassot, al final del carrer de Baix, també podria ser una entrada a la ciutat. Situat al límit de la població, és un conjunt de dos arcs. L'exterior, és un arc rebaixat adovellat i actuava com element sustentant; l'interior, de mig punt amb dovelles, funcionava com a porta. S'observen els forats per col·locar la fusta d'assegurar les portes. A l'interior presenta el sostre amb bigues de fusta. El seu nom es deu a que existia un bassot exterior al recinte, davant d'ell, que servia per beure el bestiar.  La paret del fons d'un magatzem del carrer de Sant Pere, davant el número 47, està realitzat de grans carreus, que podrien correspondre a la muralla. Cal confirmar que es tracta de restes de la muralla. Entre l'absis de l'església i el pany de muralla del carrer del Vall, trobem dos fragments de muralla de poca alçada, a l'aire lliure.

 

Notes històriques:

La primera coneixença de Vilalba dels Arcs és del 10 d'abril de 1224, quan Fra Bernat de Campànies, comanador templer de Ribera, va otorgar carta de poblament al lloc de Vilalba. Quan el 1236 es dissolgué el districte de Ribera i s'independitzaren de Miravet les comandes filials, Vilalba passà a formar part de la casa d'Ascó. No se sap quan es construïren les muralles, de totes maneres, el document fundacional ja parla d'un castell. Tot fa pensar que les muralles corresponen a l'època gòtica (segles XIV-XV).

 

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

FUGUET I SANS, J. L'arquitectura dels templers a Catalunya. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor.

FUGUET I SANS, J. Templers i Hospitalers. II Guia de les Terres de l'Ebre i dels castellas templers del Baix Maestrat. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1998.

FONT, J. M. Cartas de población y franquicia de Cataluña. Barcelona: CSIC, 1969.

 

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Nucli antic

Telèfon: 977 438 002 Ajuntament

Lloc web: http://www.vilalba.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.vilalba@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.121658], [0.410558]