Aqüeducte del barranc de les Bruixes

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vilallonga del Camp

Adreça: Partida dels Quints, vora el Mas de Pinyero

Descripció:
Aquesta canalització d'aigua, també coneguda com el rec de les Sorts, recull l'aigua procedent del riu Glorieta per conformar el sistema de regadiu dels camps de conreu d'aquest sector.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Obra civil

Estil: Popular

Datació: Segles XVII - XVIII

Localització: A 3,2 km al nord/nord-oest del nucli urbà, sobre el barranc de les bruixes, on aquest travessa la via del TAV

Descripció:

L'aqüeducte travessa perpendicularment el Barranc de les Bruixes per permetre el pas de l'aigua destinada al rec que passa per un canal. Aquesta canal és l'estructura principal d'un sistema de regadiu que recull l'aigua del riu Glorieta, que és el curs d'aigua paral·lel al barranc, i es completa amb un sistema de basses i pous.

L'aqüeducte consta d'un arc rebaixat amb l'intradós de carreus rectangulars amb una llum d'apoximadament 3 metres. Els estreps són de còdols units amb morter i estan reforçats amb tallamars de planta de quart de cercle fets amb paredat de pedres irregulars. El conjunt combina l'ús del paredat, els carreus i la rajola, emprats en funció de la part de l'estructura. També es poden veure parts que no són contemporànies entre elles, essent la més refeta la del canal.

Notes històriques:

La informació disponible i les restes conservades d'aquest sistema de regadiu permeten saber que en èpoques anteriors el sistema permetia regar tota la vessant sud del terme. Actualment aquest sistema hidràulic només s'utilitza per regar la zona est del terme de Vilallonga.

Tipus: BCIL (Bé Cultural d'Interès Local), BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional)

Disposició: Acord del Ple del Consell Comarcal, Aprovació Inicial del Plànol d'Ordenació del Sòl Urbà

Data disposició: 12/09/2002, Juny de 2010

Publicació: Pla d'Ordenació Urbana del Municipi de Vilallonga del Camp

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Regular

Condicions de visita: Lliure

Ús i funció actual: Rec

Adreça: Partida dels Quints, vora el Mas de Pinyero

Telèfon: 977 84 01 01 (Ajuntament de Vilallonga del Camp)

Fax: 977 84 23 82 (Ajuntament de Vilallonga del Camp)

Lloc web: http://vilallongadelcamp.cat/

Adreça electrònica: comunicacio@vilallongadelcamp.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.220831], [1.209265]