Casa Reig

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Vilallonga del Camp

Adreça: Carrer Major, 15

Descripció:
L'actual edifici, segons la inscripció de la porta d'entrada, es va construir el 1764. No obstant l'origen d'aquesta gran casa es creu més antic, i a més, amb posterioritat ha patit diverses reformes. Cal destacar el portal de mig punt de l'entrada.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casal

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII

Localització: Centre històric

Descripció:

La casa Reig és un edifici de planta quadrada i ben proporcionada. Estructuralment segueix el típic esquema de planta baixa, pis i golfes.L'accés per la planta baixa destaca perquè es fa per un arc de dovelles de mig punt, que en la clau té la inscripció "1764". El portal no es troba centrat en la façana, sinó en el lateral dret, obrint-se una porta de més petita en el costat esquerre, de manera que es defineixen dos eixos verticals en la façana que estan seguits, en el pis noble per sengles balcons amb barana de ferro. Les golfes presenten finestres de menors dimensions, definides per un arc rebaixat.

Els murs de la casa han estat emblanquinats, a excepció dels marcs de finestres i portes, que són estructurats amb carreus de pedra, i del sòcol de la façana. En una de les parets mitgeres de l'interior de la casa són visibles les dovelles d'un arc de descàrrega.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Carrer Major, 15

Telèfon: 977 84 01 01 (Ajuntament de Vilallonga del Camp)

Fax: 977 84 23 82 (Ajuntament de Vilallonga del Camp)

Lloc web: http://vilallongadelcamp.cat/

Adreça electrònica: comunicacio@vilallongadelcamp.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.211077], [1.206599]