Torre de la Torratxa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Camp

Municipi: Vilanova d'Escornalbou

Adreça: Carrer de Baix, 15

Descripció:
Torre defensiva de planta circular al nucli de l'Arbocet, segons la tradició és on s'allotjaven els cristians.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre

Estil: Obra popular

Datació: S. XV

Localització: Al nucli de l'Arbocet

Descripció:

Antiga torre de defensa rodona -troncocònica- que formà part del casal fort que originà el nucli de la població. Obra de paredat que conserva senyals d'alguns merlets i de mènsules de quatre matacans. Petites obertures reforçades amb carreus.

Notes històriques:

La torre de la Torratxa data probablement del segle XV. És una de les dues torres que donen l'imatge característica a l'Arbocet; l'altra és la torre del Madico, de construcció posterior. Les dues torres haurien format part d'un recinte emmurallat que es va conservar fins a començaments del segle XVIII. Dins del clos, al qual s'accedia per dos portals, hi havia una dotzena de cases, alguns corrals i un forn de pa. El carrer de Dalt va ser edificat entre la segona meitat del segle XVIII i el primer quart del XIX. La veu popular diu que a la torre rodona s'hi hostatjaven els cristians, i a la quadrada, els moros.

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

MARISTANY, C., Guia de Vilanova d'Escornalbou, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV,Tarragona 1983.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Defensiva

Adreça: Carrer de Baix, 15

Telèfon: 977 83 75 19 (Ajuntament)

Fax: 977 83 81 97 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.vescornalbou.altanet.org/

Adreça electrònica: ajuntament@vescornalbou.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.105362], [0.961316]