Molí de l'Alentorn

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Molins

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Vilanova de Prades

Adreça: Polígon 21 parcel.la 64

Descripció:
El Molí de l'Alentorn, junt amb altres com el del Caietà o el del Manteta, són exemples dels nombrosos molins fariners que, des d'època medieval, aprofitaven el curs del riu Montsant per a la seva activitat.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Molí.

Estil: Obra popular

Localització: Al costat del riu Montsant.

Descripció:

Es tracta de lñes restes d'un antic molí bastit amb pedra lligada amb calç. La seva porta d'entrada és d'arc de mig punt compost de rajoles. Es conserva la bassa amb el canal rectangular d'entrada al cacau. Avui en dia està molt enrunat.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

Palau, S. 1986: "Inventari dels Molins Fariners a la Conca de Barberà", Espitllera, 53, maig de 1986, Montblanc.

Accés: Regular

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Polígon 21 parcel.la 64

Telèfon: 977 869 056 Ajuntament

Fax: 977 869 056 Ajuntament

Lloc web: http://patrimoni.serviconca.org/monuments/detall.php?id=573

Adreça electrònica: aj.vprades@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.335754], [0.948895]